Z końcem kwietnia zakończą się prace na liczącym ponad 550 m odcinku drogi Racice-Cykowo [SZCZEGÓŁY]-MojaKruszwica.pl


Trwa remont odcinka drogi gminnej Racice-Cykowo od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2583C Baranowo-Racice. Wyremontowany zostanie odcinek o długości 561,85 m.


W ramach zamówienia przewiduje się  wykonanie ścięcia poboczy,wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni,wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni oraz uzupełnienie nawierzchni poboczy.

Droga objęta przedmiotem zamówienia posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości od 3,6 do 6,0 m. Stan nawierzchni określono jako dostateczny, a odwodnienie jezdni odbywa się poprzez spływ wody na przyległy teren.

- Celem planowanej inwestycji jest wykonanie nakładki bitumicznej – wykonanie remontu istniejącej nawierzchni. Przebieg jezdni zaprojektowano po śladzie istniejącej nawierzchni. Spadek poprzeczny jezdni – zgodny z istniejącymi spadkami nawierzchni w kierunku poboczy gruntowych. Pobocza należy ściąć (zebrać darninę) na szerokość 1,5 m (średnia głębokość 15 cm), gdyż są zawyżone w stosunku do istniejącej krawędzi nawierzchni, następnie należy wyprofilować pobocze z gruntu nasypowego na szerokości 1,0 m ze spadkiem 8% - czytamy w dokumentach inwestycji.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie warstwy ścieralnej za betonu asfaltowego AC 11 S gr.5 cm zgodna z WT-2 2010 oraz istniejącej nawierzchni drogi gminnej.W celu ochrony krawędzie jezdni na zjazdach o nawierzchni bitumicznej przewidziano na szerokości 1 m wykonanie dowiązania z betonu asfaltowego o średniej grubości 4 cm zgodnie z załączonym wykazem.

Na zjeździe w km 0+062,42 strona prawa należy wykonać regulację wysokościową istniejącej nawierzchni z kostki betonowej oraz wymienić istniejący krawężnik betonowy.

Choć termin rozpoczęcia prac ustalono na dzień zawarcia umowy (19.03) realne prace rozpoczęto 9 kwietnia. Przyczyną takiego stanu rzeczy miały być niesprzyjające warunki atmosferyczne. Zakończenie prac przewiduje się z dniem 30 kwietnia.

Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz