Regulamin II Miejsko-Gminnego Konkursu Poetyckiego "Strofy znad Gopła"-MojaKruszwica.pl


Znamy regulamin tegorocznego konkursu poetyckiego "Strofy znad Gopła" w ramach XXIX Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń Kruszwica-Kobylniki 2017.


I POWIATOWY KONKURS POETYCKI
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „STROFY ZNAD GOPŁA”
ORGANIZOWANY W RAMACH
XXX OGÓLNOPOLSKICH LITERACKICH SPOTKAŃ POKOLEŃ
KRUSZWICA-KOBYLNIKI 2018

REGULAMIN


I. Cele konkursu:
promocja młodych twórców
pobudzanie wrażliwości poetyckiej
inspirowanie do aktywności twórczej
rozwijanie umiejętności kreatywnego pisania.
II. Zasady konkursu:
· Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 10 do 17 lat z terenu powiatu inowrocławskiego.
· Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie 2 wierszy. Każdy tekst na osobnej kartce formatu A4, w 3 egzemplarzach (wydruk komputerowy). Zestaw wierszy należy spiąć za pomocą zszywacza. Na konkurs autor może przesłać tylko jeden zestaw wierszy. Tematyka wierszy jest dowolna. Mile widziane będą teksty dotyczące ziemi kujawskiej. Wiersze zgłoszone na konkurs muszą stanowić pracę własną autora i nie mogą być wcześniej oceniane i nagradzane ani publikowane (również w internecie). Nadesłane wiersze winny być napisane wyłącznie w języku polskim. W nadesłanym zestawie wierszy każdy tekst musi być opatrzony godłem (pseudonimem, nie znakiem graficznym).Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę z takim samym godłem. W kopercie na kartce formatu A4 trzeba podać dane autora: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail, wiek autora, godło oraz dołączyć następującą treść: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu
i publikację tekstów w czasopismach i mediach oraz internecie bez dodatkowej zgody i honorarium”.
III. Uwagi organizacyjne:
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.
W sprawach spornych, które nie zostały zawarte w regulaminie konkursu decyzje podejmują organizatorzy w porozumieniu z jury.
Nadesłane zestawy niezgodne z zasadami regulaminu: zawierające więcej lub mniej niż 2 teksty, opisane danymi osobowymi, znakami, nie zostaną dopuszczone do udziału
w konkursie.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 13 września 2018 r. podczas otwarcia XXX Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń w Pałacu w Kobylnikach koło Kruszwicy.
O wynikach konkursu organizatorzy powiadomią tylko laureatów (telefonicznie i mailem),
Jury przyzna nagrody i wyróżnienia za najlepsze zestawy wierszy w trzech kategoriach wiekowych:


I kategoria: 10–12 lat
II kategoria: 13–15 lat
III kategoria: 16–17 lat


IV. Uwagi końcowe:
· Teksty należy nadsyłać pocztą do 20 lipca 2018 r. na adres:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Przybyszewskiego
ul. Rybacka 22, 88-150 Kruszwica (decyduje data stempla pocztowego).
· Zestaw wierszy można również dostarczyć osobiście do biblioteki
z dopiskiem: konkurs poetycki „Strofy znad Gopła”.
· Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela: koordynator XXX OLSP Krystyna Wulert KPCK, tel. 52 585 15 01 do 03,692 315 658, e-mail: krystyna.wulert@kpck.pl
Informację o konkursie można uzyskać na: blogu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy (http://bibliotekakruszwica.blogspot.com),
stronach internetowych: Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy (http://www.ckis-ziemowit.pl) oraz portalu www.mojakruszwica.pl, TVK Polanowice


Organizatorzy XXX OLSP:
· Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
· Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w BydgoszczyWspółorganizatorzy:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy
Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy
Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
„Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze”
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Bydgoszcz
Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz