Rada Miejska przyjęła Gminny Program Opieki nad zabytkami dla Gminy Kruszwica na lata 2018-2021. Czego dotyczy?-MojaKruszwica.plPodczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, samorządowcy przyjęli Gminny Program Opieki nad zabytkami dla Gminy Kruszwica. Celowość stworzenia dokumentu określa ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.


- Program sporządzony jest na okres 4 lat, z założeniem ewakuacji jego wykonania co 2 lata. Celem programu jest określenie zasadniczych kierunków działań i zadań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami w gminie - czytamy w dokumencie.

Dokument obejmuje m.in. strefy ochrony konserwatorskiej, Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015-2023 oraz projekty główne i projekty uzupełniające.

W projektach głównych dokumentu znalazła się m.in. aktywizacja społeczna osób w wieku poprodukcyjnym na terenie gminy Kruszwica, utworzenie spółdzielni socjalnej pn."Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej", program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Kruszwica, rewitalizacja zabytkowego wiatraka w Chrośnie, przebudowa boiska sportowego w Chełmcach oraz Polanowicach i remont świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej.

Ponadto w dokumencie zostały zaznaczone także projekty uzupełniające, które obejmują kompleksową rewitalizację centrum wsi Janowic oraz budowę placu zabaw w Chrośnie.
Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz