Uroczysta sesja Rady Miejskiej. Już 22 marca-MojaKruszwica.pl

Fot.Archiwum


Na 22 marca zwołane zostały obrady XLI sesji Rady Miejskiej w Kruszwicy. Tym razem odbędą się one w "Gościńcu nad Gopłem" pod adresem Grodztwo 43b.

1.  Otwarcie  obrad  XLI sesji  i stwierdzenie  quorum.
2.  Wybór  sekretarza  obrad- podjęcie uchwały.
3.  Przyjęcie  protokółu  z  obrad  XL sesji- podjęcie  uchwały.
4. Informacja  Przewodniczących  komisji o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja  Burmistrza Kruszwicy o pracy w okresie  międzysesyjnym.
6. Odpowiedzi  Burmistrza  na interpelacje i wnioski złożone w trakcie XL sesji.
7. Składanie  interpelacji  i  zapytań.
8. Składanie  wniosków i zapytań przez Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.
9. Uroczyste wręczenie nagród  sportowcom za wyniki osiągnięte w 2017r. oraz  
uhonorowanie  stypendystów,  którzy  otrzymali  wsparcie  finansowe  z  tytułu  realizacji   
Lokalnego  programu  wspierania  edukacji  uzdolnionych  dzieci  i  młodzieży.
10. Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na rok 2018 oraz plany związane z promocją miasta i gminy.
11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkłach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2018r.
13. Podjęcie uchwały sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszwica
na lata 2018 – 2030.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Kruszwica na okręgi wyborcze.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kruszwica na lata 2018-2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kruszwica na lata 2018-2021.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie obrad sesji.

Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz