Jak to było z tym herbem? Przypominamy tekst dr. Krzysztofa Skupieńskiego z 1995 roku [ARCHIWUM]-MojaKruszwica.plW 1995 roku dr Krzysztof Skupieński z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przedstawił opinię dotychczasowego stanu badań nad herbem Kruszwicy. W tekście przewija się również temat herbu z Mysią Wieżą i owocami gruszy, który powrócił w ostatnim czasie przy okazji rekonstrukcji "Nieba Polskiego" w Gdańsku (Odtworzą "Niebo Polskie". Nie zabraknie Kruszwicy)


Przy ustalaniu kształtu herbów miejskich, reguły sztuki heraldycznej nakazują odwoływanie się do wizerunków z pieczęci najstarszych i takich, o których wiadomo, że pozostawały w użytkowaniu przez stosunkowo najdłuższy czas dziejów danego miasta.

A zatem podstawowe dane o herbie Kruszwicy powinny pochodzić z analizy dwóch szesnastowiecznych pieczęci tego miasta, znanych nam od czasu badań przeprowadzonych przez Mariana Gumowskiego. Dotąd nie odnaleziono bowiem żadnych pieczęci z XVII  i XVIII w. z czasów przedrozbiorowych. Zaś wyobrażenia widniejące na pieczęciach pruskich nie mogą być w tej sytuacji brane pod uwagę. Noszą na sobie piętno obcych wpływów, a przede wszystkim powstawały bez znajomości pieczęci najstarszych.

Jak wiadomo, Marian Gumowski wyciągnął ze swoich dociekań wniosek, w myśl, którego w herbie Kruszwicy powinno widnieć w polu srebrnym zielone drzewo gruszy. Musimy sobie zadać pytanie na jakich podstawach pogląd ten został oparty.

XVI-wieczna pieczęć, znana na z odcisku wcześniejszego, ma jako wyobrażenie drzewo. Jego kształt w żaden sposób nie informuje nas jednak, czy chodzi tu o drzewo właśnie gruszy, czy też może o jakiekolwiek inne drzewo. Z natury rzeczy brak tu również danych co do barw herbu, które-powiedzmy  to od razu-wydają się dowolną konstrukcją Mariana Gumowskiego. 

Druga pieczęć znana z odcisku z 1528 roku przedstawia przedmiot, w którym Marian Gumowski rozpoznał owoc gruszy. Jak się przy tym wydaje, dysponował on wyłącznie tym samym odciskiem, który i dzisiaj jest  dostępny.

Spoglądając jednak na tę pieczęć nie możemy podzielić pewności Gumowskiego, że przedstawia ona rzeczywiście owoc gruszki. Trójkątny, a więc dość zgeometryzowany zarys tego przedmiotu może bowiem również dobrze przypominać coś innego-np. dzwon.

Tak więc koncepcja Gumowskiego oparta jest z jednej strony na rozpoznaniu owocu gruszki w przedmiocie widniejącym na pieczęci z 1582 roku, a z drugiej strony na przyjęciu poglądu, że nazwa Kruszwicy pochodzi od "kruszy=gruszy".

Jeśli jednak uznamy, że pieczęć z 1582 roku mogła przedstawiać jakiś inny przedmiot, a nie owoc gruszki, to cała konstrukcja, pozbawiona podstawy, staję się zbyt chwiejna, by nauka mogła przy niej obstawiać. Dodajmy, że są też językoznawcy, którzy woleliby nazwę Kruszwicy wywodzić od słów "kruszec,kruszywa" w znaczeniu "bryła soli" (Stanisław Rospond).

W takiej sytuacji rzetelny historyk musi stwierdzić, że z naukowego punktu widzenie nie ma wystarczających podstaw do twierdzenia, że godłem herbu Kruszwicy winno być drzewo gruszy. Kwestia ta wymaga dalszych badań. Mogłoby ją wyjaśnić odnalezienie innych odcisków pieczęci z Kruszwicy z czasów XV-XVIII w. w tym zwłaszcza wyraźniejszego odcisku pieczęci znanej nam dziś tylko z odcisku z 1582 roku.

Jeśli w efekcie nie uda się nawet w sposób pewny zidentyfikować przedmiotu z pieczęci z 1582 roku to wówczas będzie można poprzestać na pieczęci wcześniejszej. Wtedy można było mówić, że w herbie Kruszwicy widnieje po prostu drzewo-bez wskazywania na konkretny jego gatunek. W wersji plastycznej byłoby to zgodne z wizją Gumowskiego, a odbiegałoby od niej jedynie brakiem identyfikacji z gruszą. W sprawie barw można by się również zgodzić ze wspomnianym badaczem. Jego wersja powstała ponad pół wieku temu w 1932 roku i mocno wrosła w historyczną świadomość mieszkańców Kruszwicy i ogółu Polaków (widać to na przykładzie wydawnictwa "Miasta polskie w tysiącleciu"). O sile tego wrośnięcia może też świadczyć, że wersja Gumowskiego wyparła projekt przyjęty przez władze miasta w 1922 roku.

Nieudany ten herb w polu podzielonym w pas przedstawiał dwa owoce gruszy i Mysią Wieżę. Był więc kompilacją teorii identyfikującej przedmiot z pieczęci z 1582 roku z owocem gruszki z koncepcją Otto Hupp'a.

Gdyby więc ktoś dzisiaj chciałby blazonować, czyli dosłownie opisywać herb Kruszwicy, to najwłaściwiej byłoby chyba robić w następujący sposób: "W POLU SREBRNYM ZIELONE DRZEWO".

dr Krzysztof Skupieński
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin, 1995 r.

Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz