W marcu powinna zapaść decyzja o okręgach wyborczych w Kruszwicy-MojaKruszwica.pl
Do 1 kwietnia samorządy będą musiały przyjąć uchwałę w sprawie podziału na okręgi w jesiennych wyborach. W przypadku Kruszwicy zmienić nic się nie powinno.

Obowiązek przyjęcia uchwały spoczywa na samorządach gdzie podział jest taki sam jak podczas poprzednich wyborów.

Samorządy będą musiały m.in. uwzględnić liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy. 

Nowelizacja kodeksu wyborczego zakłada, że wszystkie rady gmin są zobowiązane do dokonania podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Termin ten mija 1 kwietnia.

Dzielenie gminy na okręgi wyborcze powinno uwzględniać liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy. Dokonywanie podziału powinno objąć także liczbę radnych wybieranych do rady, którą to zgodnie z owym kodeksem ustala wojewoda.

Ustalenia rady gminy mogą zostać zaskarżone przez minimum 15 mieszkańców. Skarga taka będzie rozpatrywana przez komisarza wyborczego. W przypadku odwołania swoje skargi będzie można kierować do Państwowej Komisji Wyborczej, a jeśli i to nie pomoże przysługuje prawo skargi do sądu administracyjnego.

W nadgoplańskiej gminie nie powinno dojść do zmian w granicach okręgów wyborczych. Obecnie w Kruszwicy wybieranych jest 15 radnych w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych. 
Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz