Środki Sołeckie: Jakie wydatki przewidują Bachorce, Chełmce oraz Chełmiczki?-MojaKruszwica.pl


Środki Sołeckie to środki wyodrębnione z budżetu gminy Kruszwica. O funduszach decydują sołectwa we własnym zakresie podczas zebrań wiejskich. Jakie wydatki przewidują w tym roku?


Sołectwo Bachorce wydatki na 2018 rok ma zaplanowane w kwocie 24 378 złotych z czego 16 178 to inwestycje bieżące, a 8 200 majątkowe.

W 2018 roku Sołectwo planuje remont dróg na terenie sołectwa (2 836 zł), utrzymanie porządku oraz wykaszanie terenów przy drogach i chodnikach (4 200 zł), budowę chodnika w miejscowości Głębokie (8 tysięcy), przyłączenie do sieci punktu świetlnego przy drodze gminnej Piaski-Bachorce (200 złotych), zakup ławki na plac zabaw oraz konserwację placu zabaw w miejscowości Głębokie (400+442), zakup paliwa, oleju, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarek w sołectwie (1 100+200), remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Bachorcach (5 tysięcy) oraz organizację spotkań integracyjno-kulturalnych dla sołectwa Piecki i Bachorce (2 tysiące).

W przypadku sołectwa Chełmce kwota wydatków sięgnie 25 605 tysięcy złotych.

Sołectwo z tych środków zamierza zrealizować remont dróg gminnych (3 tysiące), zakup umundurowania dla OSP w Chełmcach (3 tysiące), zakup narzędzi i materiałów potrzebnych do utrzymania czystości na terenie sołectwa (500 złotych), zakup paliwa do kosiarki oraz zakup materiałów do konserwacji altany w Chełmcach (500 złotych), zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej (7 800+200), organizację spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (2 105 złotych+1000 złotych) oraz porządki i odśnieżanie dróg i chodników na terenie sołectwa (1500 złotych).

Sołectwo Chełmiczki w 2018 roku będzie miało do dyspozycji 17 057 złotych. Z czego 5 557 złotych stanowią wydatki bieżące, a 11 500 złotych majątkowe. 

Wśród wydatków sołectwo zaplanowało porządki i odśnieżanie dróg i chodników na terenie sołectwa (1 500 złotych), remont dróg gminnych (2 107 złotych), wykaszanie poboczy dróg gminnych (1000 złotych), budowę punktu świetlnego wraz z dokumentacją w sołectwie (11 500 złotych), zakup materiałów i serwis kosy sołeckiej (100+150)  oraz organizację spotkań integracyjnych i kulturalnych dla mieszkańców (700 złotych).

Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz