Nowe kompetencje wojewody. Sprzęt przeciwpowodziowy trafił do administracji rządowej-MojaKruszwica.pl


Podpisanie porozumienia w sprawie przekazania zasobów magazynu przeciwpowodziowego, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

W Toruniu zostało podpisane porozumienie w myśl, którego dotychczas należący do samorządu województwa sprzęt przeciwpowodziowy zostanie przekazany do administracji rządowej. To efekt, który przynosi nowe prawo wodne.


fot.KPUW

Dotychczasowe kompetencje marszałkowskiego Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (obecnie w likwidacji) przejęła nowa rządowa instytucja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Nowe prawo mówi m.in. o tym,że od tej pory za wyposażenie i utrzymanie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych odpowiadają teraz wojewodowie.

- Cieszę się, że doszło do spotkania i przekazania kompetencji, które otrzymują wydziały zarządzania kryzysowego wojewodów w każdym z 16 województw–powiedział podczas przekazania kompetencji wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Dotychczasowy istniejący KPZMiUW to organizacja zarządzająca zasobami wodnymi. Była odpowiedzialna za urządzenia przeciwpowodziowe i melioracyjne w Kujawsko-Pomorskiem do końca ubiegłego roku, administrowała wojewódzkim magazynem przeciwpowodziowym zlokalizowanym w Świeciu i w Chełmnie. Znajdują się w nim m.in. sprzęt pływający, pompy, łopaty, szpadle i kilofy, worki na piasek, liny, latarki i pochodnie, płaszcze przeciwdeszczowe i buty gumowe – wszystko do użycia w razie zagrożenia powodziowego. 

- Zasoby te przekazujemy nieodpłatnie. Nadrzędną wartością jest bezpieczeństwo przeciwpowodziowe – bezpieczeństwo mieszkańców i ich mienia – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz