Nowa publikacja książkowa w naszym regionie. Tym razem o Chełmcach-MojaKruszwica.plWczoraj udostępniono informację dotyczącą nowej  książkowej pozycji o naszym regionie. Tym razem publikacja została poświęcona Chełmcom, a jej autorem jest Bartłomiej Grabowski z Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego.


Publikacja opowiada o historii Chełmc i kościoła św. Katarzyny. Autorem książki jest Bartłomiej Grabowski, wiceprezes Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego.

- Mając sporo nagromadzonego materiału historycznego dotyczącego Chełmc i kościoła, nosiłem się z myślą opracowania monografii. Cieszę się, że udało się zebrać wszystkie źródła i stworzyć książkę - mówi Bartłomiej Grabowski.

Monografia Edmunda Calliera z 1895 r., która wyszła dwa lata po śmierci autora, przedstawia Chełmce jako miejscowość położoną na zachód-południe od Radziejowa, w pasie granicznym dawnego  zaboru pruskiego. Bulla Inocentego II z r. 1136 wylicza między  posiadłościami arcybiskupów gnieźnieńskich Chełmce, które z  biegiem czasu przeszły na własność biskupów włocławskich.

- Mam nadzieję, że te skromne szkice przyczynią się do zachowania pamięci o tym historycznym miejscu i ludziach z nim związanych, a w  przyszłości posłużą do napisania obszerniejszej monografii - dodaje rozmówca.

Kościołowi włocławskie ziemie zwrócono w 1230 roku przez Konrada Mazowieckiego. Sprzedane przy tym zostały m.in. przyległe Kicko. Spisany w r. 1233 w Kruszwicy dokument potwierdza poświadczenie. Według dokumentu, gdy stawiano zamek mazowiecki zwany unvir, Ołto, virillustris, sprzedał wieś swoją, Chełmce, synom Sasina i potwierdził akt sprzedający w obecności księcia kujawskiego Kazimierza, dostojników i ojca, Konrada. 

- Tej sprzedaży sprzeciwiali się komesowie. Pakosław i Mściwój, stając w obronie zagrożonych praw żony Ołtona. Ten dla zażegnania tych sporów oddał wieś Samagostiam. Po upływie półtora roku, lub więcej synowie Sasina sprzedali Chełmce biskupowi włocławskiemu za 110 grzywien itd. W sprzeczności z tym stoi dokument, zamieszczony w zbiorze B. Ulanowskigo i streszczony w żywotach Damalewicza, mówiący, że archidjakon Paweł wniósł kościołowi kruszwickiemu dziedzictwo swoje Chełmen, objaśnione Chełmcami, które ojciec jego otrzymał w darze od księcia Bolesława - czytamy we wstępie publikacji.

W r. 1257 bawił w Chełmcach biskup włocławski Wolimirz; w tym czasie występuje pleban miejscowy Wacław, a książę Kazimierz nadaje różne swobody Chełmcom i innym posiadłościom kościelnym; późniejsze tego rodzaju przywileje pochodzą z 1258 i 1262 roku. Papież Alexander IV zatwierdził własność kościelną w roku 1259. W XIX w. miejscowość składała się z dwóch części, z wsi i osady. Liczyła wówczas 1005 hektarów obszaru włościańskiego. 

Miejscowy kościół pod wezwaniem św. Katarzyny miał zostać wystawiony przez Piotra Dunina, jak zapisuje Długosz w roku 1144. Pierwszym znanym plebanem kościoła był Wacław (1257 rok). Kościół z cegły palonej stoi od 1843 roku.

źródło wstęp publikacji

Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz