XL obrady sesji Rady Miejskiej w Kruszwicy. Zobacz plan obrad-MojaKruszwica.pl


Na 25 stycznia zaplanowano obrady XL sesji Rady Miejskiej w Kruszwicy.Rozpoczną się one o godzinie 14:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Niepodległości w Kruszwicy.


Poniżej proponowany porządek obrad

1.  Otwarcie  obrad  XL sesji  i stwierdzenie  quorum.
2.  Wybór  sekretarza  obrad- podjęcie uchwały.
3.  Przyjęcie  protokółu  z  obrad  XXXIX sesji- podjęcie  uchwały.
4. Informacja  Przewodniczących  komisji o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja  Burmistrza Kruszwicy o pracy w okresie  międzysesyjnym.
6. Odpowiedzi  Burmistrza  na interpelacje i wnioski złożone w trakcie XXXIX sesji.
7. Składanie  interpelacji  i  zapytań.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2018r.
9. Podjęcie uchwały sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszwica
na lata 2018 – 2030.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kruszwica dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych przedszkoli,
niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne
i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kruszwica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji na każdego ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w niepublicznych szkołach podstawowych
niebędących szkołami podstawowymi specjalnymi, dla których Gmina Kruszwica jest organem rejestrującym w wysokości wyższej niż określona w art. 19 ust.3 ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie  nieodpłatnego nabycia  w drodze darowizny od Skarbu Państwa  nieruchomości  gruntowej położonej w miejscowości  Kobylnica.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 29 położonego przy ul. Kujawskiej 39 w Kruszwicy.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zamknięcie obrad sesji.


Na podstawie art. 25 w/w ustawy niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę prawna do zwolnienia z pracy na czas trwania pracy Rady.
Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

2 komentarze:

  1. A gdzie informacja o rozbudowie urzędu?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. To się w pale nie mieści a miałoby się w programie sesji zmieścić?

      Usuń