Ludzie Roku 2017. Kandydatów możemy zgłaszać do północy- MojaKruszwica.pl


Wspólnie z Kapitułą Nagrody wyłonioną przez Kujawską Grupę Medialną rozpoczynamy przyjmowanie kandydatur do naszego plebiscytu. Jego celem jest wyłonienie kruszwiczan, którzy w wyjątkowy sposób zapisali się w działaniach dla Kruszwicy w ubiegłym roku. Poniżej regulamin plebiscytu.

Do północy można zgłaszać kandydatury zasłużonych dla Kruszwicy działaczy, społeczników, samorządowców i sportowców. 
 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem konkursu „Ludzie Roku 2017” jest Kujawska Grupa Medialna.
  2. Plebiscyt „Ludzie Roku 2017” opiera się na konkursie oraz decyzji Kapituły Nagrody.
  3. Zwycięzcy plebiscytu zostają nagrodzeni w czterech kategoriach.
  4. Zwycięzcy plebiscytu to osoby, które w swoim życiu kierują się najwyższymi wartościami, pracują i myślą o innych, a poprzez swoją osobowość promują i działają na rzecz dobra gminy i jej mieszkańców.
  5. Do konkursu mogą zostać zgłoszone osoby, których działalność jest związana z gminą Kruszwica. Nie ma w tym znaczenia jego miejsce zamieszkania. Osoby, które brały udział w poprzednich edycjach również mogą zostać zgłoszone.
  6. Konkurs rozpoczyna się 12 stycznia  a kończy 28 lutego.
  7. Kapituła Nagrody jest przypadku II  edycji powoływana przez Organizatora tj. Kujawską Grupę Medialną. Następnie tworzą ją zwycięzcy poprzednich edycji oraz przedstawiciele firmy.
  8.Regulamin konkursu czuwa nad przebiegiem konkursu, a także rozstrzyga konkurs w głosowaniu                                                                                                                                   II. Zgłoszenia do konkursu
  1. Zgłoszenia do konkursu są dokonywane przez adres email Kujawskiej Grupy Medialnej kujawskagrupamedialna@gmail.com lub telefonicznie 667-634-920.
  2. Zgłaszając kandydata należy podać jego imię i nazwisko, kategorię oraz uzasadnienie zgłoszenia.
  3. Zgłoszenia kandydatów rozpatruje Kapituła Nagrody. 
  4. Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 stycznia.
  5.Wskazani w zgłoszeniach kandydaci mają prawo odmówić udziału w plebiscycie.
  III. Kapituła konkursu

  1. Kapitułę Nagrody tworzą zainteresowani zwycięzcy poprzednich edycji oraz trzech przedstawicieli redakcji Kujawskiej Grupy Medialnej.
  2. Kapituła Nagrody czuwa wraz z organizatorem nad prawidłowym przebiegu plebiscytu.
  3. W II edycji członkowie Kapituły Nagrody są wybierani przez Kujawską Grupę Medialną. Ponadto stanowią je zainteresowani zwycięzcy poprzednich edycji. Jeśli zwycięzcy odmówią udziału w pracach kapituły, głos mają kolejne osoby biorące udział w poprzednim plebiscycie.
  4. Kandydat będący jednocześnie Członkiem Kapituły, zobowiązany jest do rezygnacji z uczestnictwa w jej obradach. W takim przypadku skład Kapituły zostanie uzupełniony przez wybór nowego Członka.
  5. W posiedzeniu Kapituły członkowie uczestniczą osobiście.
  6. Członkowie Kapituły pełnią swoje funkcje społecznie przez czas trwania konkursu.
  7. Posiedzenia Kapituły jest prawomocne bez względu na liczbę przybyłych na posiedzenie.

  IV. Przebieg i ogłoszenie wyników konkursu
 1. Internauci wybierają zwycięzców w czterech kategoriach Samorządowiec roku, Działacz kulturalny lub Społecznik, Sportowiec oraz Sołtys roku. Swój głos mają również członkowi Kapituły Nagrody.
 2. Głosowanie odbywa się w sposób określony przez organizatora w okresie od 26 stycznia do 28 lutego. Zasady głosowania organizator objaśnia na co najmniej tydzień przed rozpoczęciem głosowania.
 3. Zwycięzcy wezmą udział w specjalnie przygotowanej gali podczas, której zostaną wręczone statuetki udziału w plebiscycie.

Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

  Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz