XXXIX sesja Rady Miejskiej. Zobacz plan obrad-MojaKruszwica.plNa 28 grudnia w sali OSP przy ul. Niepodległości w Kruszwicy odbędą się obrady XXXIX sesja Rady Miejskiej. Sesja rozpocznie się o godzinie 14:00.1.  Otwarcie  obrad  XXXIX sesji  i stwierdzenie  quorum.
2.  Wybór  sekretarza  obrad- podjęcie uchwały.
3.  Przyjęcie  protokółu  z  obrad  XXXVIII sesji- podjęcie  uchwały.
4. Informacja  Przewodniczących  komisji o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja  Burmistrza Kruszwicy o pracy w okresie  międzysesyjnym.
6. Odpowiedzi  Burmistrza  na interpelacje i wnioski złożone w trakcie XXXVIII sesji.
7. Składanie  interpelacji  i  zapytań.
8. Składanie  wniosków i zapytań przez Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.
9. Podjęcie uchwały  uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na realizację zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 412 wraz z budową chodnika i budową zatok autobusowych od km 2+300 do km 4+035”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2017r.
11. Podjęcie uchwały sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszwica
na lata 2017 – 2030.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku.
13. Przyjęcie budżetu Gminy Kruszwica na rok 2018.
    - wystąpienie Burmistrza Kruszwicy,
    - przedstawienie autopoprawek,
    - głosowanie autopoprawek,
    - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
    - koreferat Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
    - dyskusja nad budżetem,
    - podjęcie uchwały.
14. Przyjecie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszwica na lata 2018-2030.
    - przedstawienie autopoprawek,
    - glosowanie autopoprawek,
    - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
    - podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2018.
16. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Inowrocławskiego na realizację zadań własnych powiatu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kruszwica dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych przedszkoli,
niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne
i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kruszwica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
18. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015 – 2023.
19. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018.
20. Wolne wnioski i zapytania.
21. Zamknięcie obrad sesji.

Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

4 komentarze:

 1. A uchwała antysmogowa w Kruszwicy to obowiązuje?? Wieczorem to szok.. Takie dymy !!

  OdpowiedzUsuń
 2. A gdzie informacja o ukończeniu budowy urzędu?

  OdpowiedzUsuń
 3. Oczekujemy od p. Burmistrza, pozytywnej odpowiedzi na interpelację dotyczącą progów zwalniających na ulicy Kujawskiej.

  OdpowiedzUsuń
 4. Kiedy dowiemy się co z inwestycją budowy urzędu ???

  OdpowiedzUsuń