O integracji i animacji społecznej kruszwickich seniorów-MojaKruszwica.plOgrody Możliwości to tytuł międzypokoleniowego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Amicus w Kruszwicy od 01 marca do 31 grudnia 2017. W projekcie wzięło udział łącznie ponad 100 mieszkańców miasta i gminy Kruszwica.

- W ramach Kruszwickiego Centrum Aktywności Senioralnej odbywały się w Klubie Popiel raz w tygodniu, przy kawce i ciasteczku, ciekawe zajęcia edukacyjno-artystyczne, które zarówno seniorom, jak i uczestniczącej w projekcie grupie młodzieży sprawiły dużo satysfakcji - mówi Dorota Pronobis, prezes Stowarzyszenia. - Opracowanie dla produktów rękodzielniczych marki Nadgoplańska Manufaktura potwierdza kreatywność, profesjonalizm i zaangażowanie uczestników

Podczas Międzypokoleniowych Warsztatów Edukacji Społecznej - cyklu interaktywnych zajęć edukacyjno-rozwojowych uczestnicy projektu dowiedzieli się, czym jest partycypacja społeczna, budżet obywatelski, liderstwo, a także uczyli się podejmowania wspólnych inicjatyw m.in. z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, władzami miasta. Duży nacisk został położony na umiejętność wyrażania swoich poglądów i opinii. 

Była okazja pozyskaną wiedzę wykorzystać w praktyce, podczas wspólnie organizowanych eventów: Majówki w Ostrówku nad Gopłem, Przeglądu Kultury Ludowej Kujaw w Kruszwicy czy Dożynek w Ostrówku nad Gopłem. - Mamy dużo pomysłów na kolejne przedsięwzięcia - zdradza Juliusz Nowak, sołtys Sołectwa Złotowo, uczestnik projektu.

Ciekawe było spotkanie z radnymi Gminnej Rady Seniorów w Barcinie, z udziałem m.in. władz miasta i lokalnej telewizji. - Z zainteresowaniem oglądaliśmy infrastrukturę sportową i kulturalną w Barcinie, z której korzystają seniorzy oraz młodzież, m.in. ścieżki rowerowe z miejscami rekreacyjnymi, basen, sauna, kompleks sportowy z tartanowymi bieżniami i nowoczesnym stadionem, piękna biblioteka - wymienia kruszwiczanka, Halina Marula. 

Bardzo interesująca była też wizyta w Centrum Inicjatyw Senioralnych i spotkanie z radnymi Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu. - Jesteśmy pod wrażeniem, z jaką troską dba poznański samorząd o swoich seniorów - podkreśla Jagoda Gralak, członek OSP w Witowicach. Naszym seniorom spodobała się zwłaszcza możliwość korzystania z bezpłatnych usług tzw. "złotej rączki", który np. bez konieczności zapłaty wymieni uszczelkę w kranie. W Poznaniu senior może też korzystać z bezpłatnych dojazdów do lekarza, urzędu czy na cmentarz, a nawet pozyskać mikrogrant na dostosowanie swojego mieszkania do potrzeb osoby starszej, np. likwidację progów czy wymianę głębokiej wanny na kabinę prysznicową. Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów, dr Zdzisław Szkutnik, podkreślił, że nie byłoby tych wszystkich inicjatyw, gdyby nie modelowa współpraca i doskonałe relacje z władzami miasta.

W ramach projektu odbyły się także motywacyjno-inspiracyjne wyjazdy studyjne do instytucji kultury, m.in. do Muzeum Etnograficznego w Toruniu i Kłóbce. 

- Wyjątkowy był wieczorny spacer po okolicach Sanktuarium Maryjnego w Ostrowąsie z pochodniami, sadzenie symbolicznego drzewka w Ogrodzie Modlitwy o Pokój w Sanktuarium w Markowicach czy też spotkanie z siostrą Leopoldą w Domu Sióstr Elżbietanek w Poznaniu - dodaje Maria Kilińska.

Dla Danuty Rosińskiej z Kruszwicy i Bożeny Kowalskiej z Ostrówka dużym przeżyciem był występ na żywo w Telewizji Bydgoszcz, kiedy dzieliły się z innymi swoimi receptami na szczęśliwe życie seniora. - Dzięki Ogrodom Możliwości nasze życie stało się ciekawsze i bardziej kolorowe - stwierdzają. 

Uczestnicy projektu wspólnie opracowali diagnozę środowiska kruszwickiego oraz pomysły na lokalne inicjatywy międzypokoleniowe we współpracy, m.in. z władzami miasta, organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami. 

Finał działań merytorycznych stanowił panel dyskusyjny w Zajeździe u Piasta Kołodzieja z udziałem ponad 50 osób - uczestników projektu oraz zaproszonych gości. Rozmowa dotyczyła możliwości i ograniczeń w Kruszwicy integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej seniorów oraz ich aktywności społecznej.

- Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w tak ciekawym i wartościowym projekcie - stwierdza Halina Lewandowska, sekretarz Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kruszwicy. Realizacja projektu uświadomiła uczestnikom, że potrzeby i oczekiwania seniorów są ważne, a możliwości współpracy i realizacji różnych inicjatyw nieograniczone. 

- Bariery mogą istnieć tylko w świadomości - podkreśla Dorota Pronobis.
Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.                Zakończenie projektu - współpraca przy realizacji kolejnych pomysłów trwa dalej:))


I Przegląd Kultury Ludowej Kujaw w Kruszwicy 


Inauguracja projektu z udziałem redaktora Radia PiK

Międzypokoleniowe zajęcia edukacyjne w Muzeum Etnograficznym w Toruniu- Udział w projekcie to była wielka, wspaniała, niezapomniana przygoda - mówią pełni wzruszenia uczestnicy projektu.

Duży nacisk został położony na umiejętność wyrażania swoich poglądów i opinii

Logo marki Nadgoplańska Manufaktura


W projekcie wykorzystano metody edukacji nieformalnej


Spotkanie z radnymi Miejskiej Rady Seniorów w PoznaniuArtykuł sponsorowany.
Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment