Powstał Senioralny Zespół Doradczy Burmistrza Kruszwicy-MojaKruszwica.pl28 września zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy, powołano do życia Senioralny Zespół Doradczy Burmistrza Kruszwicy.


28 września w życie weszło nowe zarządzenie Burmistrza Kruszwicy w sprawie powołania Senioralnego Zespołu Doradczego Burmistrza Kruszwicy. W zarządzeniu nadano również regulamin, a wykonanie zarządzenia powierzono Sekretarzowi Gminy.

Według regulaminu Senioralny Zespół Doradczy Burmistrza Kruszwicy będzie zespołem liczącym sześć osób, które ukończyły 60 lat. Seniorzy w zespole będą przedstawicielami Klubów Seniora z terenu Gminy Kruszwica (trzy osoby) oraz wytypowanymi przez Burmistrza Kruszwicy (także trzy).

Członkowie zespołu muszą być mieszkańcami Gminy Kruszwica. Sam zespół będzie miał charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny, a pełnione w organizacji funkcje mają być społeczne. Kadencja zespołu trwać będzie dwa lata. Skład zespołu ma być określony do 15 października zarówno po stronie klubów jak i Burmistrza Kruszwicy.

Do zakresu działania zespołu należą inicjowanie i wspieranie organizacji  życia kulturalnego, sportowego oraz intelektualnego w środowisku seniorów, wydawanie opinii i składanie wniosków w sprawach dotyczących gminy, a w szczególności seniorów, inicjowanie i wspieranie działań w zakresie promocji Gminy Kruszwica, inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy samorządu Gminy Kruszwica oraz innych partnerów, w tym organizacji pozarządowych z seniorami oraz informowanie społeczeństwa gminy o prowadzonej przez siebie działalności z wykorzystaniem dostępnych i zwyczajowo przyjętych form.Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz