Konkurs plastyczny "Z gąską w roli głównej". Wygraj bon o wartości 300 zł! - MojaKruszwica.plNadchodząca data 11 listopada oraz marcinowe święto będą okazją do wzięcia udziału w konkursie plastycznym dla dzieci "Gęsina na Świętego Marcina". Organizatorem konkursu jest Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi.


W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 6 do 13 lat (kategoria 6-9 lat oraz 10-13). Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu rysunku którego główną tematyką będzie gęś. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice, a ich wielkość nie może przekraczać formatu A3. 

- Pracę należy oddać do Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" przy ulicy Poznańskiej 17 w Kruszwicy. Termin dostarczenia prac upływa 13 listopada. 15 listopada wszystkie prace zostaną opublikowane na profilu fundacji - przekazują organizatorzy.

Zwycięzców konkursów wybiorą sami internauci. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 22 listopada. Zwycięzcą konkursu w danej kategorii zostanie uczestnik z największą ilością polubień. Autorzy prac otrzymają bony o wartości 300 zł w sklepie Media Markt.


Regulamin:
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Z gąską w roli głównej” 

§1
Organizatorem konkursu jest Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi, Wróble 37, Kruszwica 88-153
§2
Zasady konkursu
1. W konkursie mogą wziąć udział  dzieci w wieku 6-13 lat
2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: 
-  6-9 lat
- 10-13 lat
3.  Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu rysunku którego główną tematyką będzie gęś. 
4.  W konkursie biorą udział prace plastyczne przygotowane samodzielnie przez uczestników w dowolnej technice w formacie do A3.
5. Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie wpisać:
-  IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY, 
- WIEK, 
- IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA/RODZICA, Z KTÓRYM BĘDZIEMY SIĘ KONTAKTOWAĆ W RAZIE WYGRANEJ, 
- BEZPOŚREDNI TELEFON DO OPIEKUNA/RODZICA AUTORA PRACY,
6. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę.
7.  Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem do nich praw autorskich na rzecz Organizatora w tym prawa do ich publikowania bez ograniczeń w zakresie terminu, wielokrotności, pól eksploatacji oraz kontekstu publikacji.
9. Wysyłając pracę konkursową uczestnik akceptuje zapis: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).” 
§4
Terminy i warunki nadsyłania prac
1. Prace należy nadsyłać pod adres:
Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit”
ul. Poznańska 17
88-150 Kruszwica
z dopiskiem na kopercie: „Z gąską w roli głównej” 

2. Termin nadsyłania prac upływa 13 listopada 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego). 15 listopada 2017 roku wszystkie nadesłane prace zostaną opublikowane na profilu facebookowym Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi. Do końca dnia 21 listopada 2017 roku będzie można oddawać głosy na wybraną pracę poprzez jej polubienie na profilu facebookowym Fundacji. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 22 listopada 2017 r. Zwycięzcą konkursu w danej kategorii zostanie uczestnik, którego praca otrzyma najwięcej polubień.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
4. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora Konkursu i nie będą odsyłane.
§5
Zasady przyznawania nagród
.
1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi
2. W konkursie przewidziano nagrodę:  dwa bony o wartości 300 zł do sklepu Media Markt
3. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody, nagroda pozostaje w dyspozycji 
Organizatora.
4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody.
5. Odbiór nagrody nastąpi w wyznaczonym miejscu i czasie, podanym przez Organizatora. 


Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz