Kobylniki: Co dalej z rondem? - MojaKruszwica.plPodczas sesji Rady Miejskiej, radny Adam Molenda  poruszył temat związany z rondem w Kobylnikach. Inwestycja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wciąż stoi w miejscu.


Temat dotyczący ronda w Kobylnikach poruszono na sesji Rady Miejskiej. Głos w tej sprawie zabrał
radny Adam Molenda.Inwestorem zaplanowanego w Kobylnikach zadania jest Generalna Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mimo rozpoczęcia prac, wciąż nie wiadomo kiedy inwestycja realnie zostanie zakończona. Oficjalnymi powodami wstrzymania robót jest  brak możliwości wyłączenia na czas ich przeprowadzenia linii wysokiego napięcia. Realizacja zadania miała przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na Drodze Krajowej nr 62.

- W opinii samorządu istotna jest realizacja nie tylko przebudowy skrzyżowania w Kobylnikach, ale realizacja całego odcinka Strzelno – Kobylniki, co pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości Sławsk Wielki i przyczyni się do znacznej poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców tej miejscowości - przekazuje Urząd Miejski w Kruszwicy, który przypomina, że w lutym bieżącego roku, Burmistrza Kruszwicy Dariusz Witczak zawnioskował o rozszerzenie przebudowy drogi krajowej nr 62 na dalszym odcinku tj. Kobylniki-Kruszwica z uwzględnieniem przebudowy m.in. skrzyżowania z ulicą Kolegiacką i Nadgoplańską oraz wzmocnienie i remont nawierzchni w Kruszwicy

Do tej pory w ramach inwestycji sfinalizowano budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Kruszwica - Kobylniki, o który również wnioskował włodarz. Dokumentacja techniczna została opracowana na zlecenie Gminy Kruszwica już w 2002 roku. Z uwagi na przeszkody formalno-prawne i brak możliwości finansowania przez samorząd inwestycji w pasie drogowym drogi krajowej, dokumentacja i realizacja zadania zostały przekazane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

- Mając na uwadze brak postępu przy realizacji zadania po raz ostatni z zapytaniem o udzielenie informacji w zakresie zaangażowania prac, planowanego harmonogramu dalszej realizacji oraz określenia terminu planowanego zakończenia zadania skierowano korespondencje w miesiącu czerwcu bieżącego roku - podaje wiceburmistrz Kruszwicy Bartosz Krajniak.

Dotychczasowo otrzymana odpowiedź w sprawie ronda opiera się na problemach jakie miały zaistnieć w trakcie robót. Okazuje się, że nie ma możliwości wyłączenia na czas prac linii wysokiego napięcia  110 kV relacji GPZ Kruszwica – GPZ Karczyn przebiegającej nad skrzyżowaniem, na którym ma powstać rondo. Jak udało się nam dowiedzieć obecnie trwają uzgodnienia pomiędzy gestorem sieci tj. ENEA Operator Bydgoszcz a GDDKiA Oddział w Bydgoszczy dotyczące rozwiązania tego problemu.

- Brak zgody na wyłączenie linii wysokiego napięcia ze strony gestora spowodowany jest pracami remontowymi na sieci. Roboty na placu budowy zostaną wznowione po uzgodnieniu sposobu zabezpieczenia linii wysokiego napięcia 110 kV na czas prac budowlanych. Obecnie prowadzone są działania w porozumieniu ze spółką ENEA związane z podniesieniem linii energetycznej. Z ostatnich informacji otrzymanych z GDDKiA wynika, że realizacja  całej inwestycji zaplanowana jest na lata 2017-2018 - dowiadujemy się w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy.
Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz