XXXVI sesja Rady Miejskiej w Kruszwicy. Zobacz plan obrad
28 września o godzinie 14:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Niepodległości w Kruszwicy, odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej. Fot. ArchiwumProponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie  obrad  XXXVI sesji  i stwierdzenie  quorum.
2.  Wybór  sekretarza  obrad- podjęcie uchwały.
3.  Przyjęcie  protokółu  z  obrad  XXXV sesji- podjęcie  uchwały.
4. Informacja  Przewodniczących  komisji o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja  Burmistrza Kruszwicy o pracy w okresie  międzysesyjnym.
6. Odpowiedzi  Burmistrza  na interpelacje i wnioski złożone w trakcie XXXV sesji.
7. Składanie  interpelacji  i  zapytań.
8. Składanie  wniosków i zapytań przez Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.
9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszwica za I półrocze 2017 roku.
10. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszwica
za I półrocze 2017 roku.
11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku samorządowych instytucji kultury:
- Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy,
- Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2017r.
13. Podjęcie uchwały sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszwica
na lata 2017 – 2030.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia, w odniesieniu do jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych, jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulicy Dobrej, Kwiatowej i Jesionowej w miejscowości Grodztwo, Gmina Kruszwica.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica.
19. Podjęcie uchwały w sprawie  aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015 – 2023.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania
z kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Zagople w Kruszwicy.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanawiania i finansowania nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
22. Wolne wnioski i zapytania.
23. Zamknięcie obrad sesji.
Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

2 komentarze:

  1. Wszystko ładnie pięknie ale co z obiecaną kanalizacją w Chełmcach Chełmiczkach Morgach ! ? Dlaczego każdy nas olewa ..
    jak ma nie być bakteri w wodzie jak co drugie gospodarstwo wylewa ścieki na pola !! Przecież gimna to widzi i wiedzą kto wywozi a kto do Gopła wylewa dlaczego to jest ukrywane...

    OdpowiedzUsuń
  2. Też jestem za!!!!! Kasa poszła na mapki,projekty i co dalej? ????

    OdpowiedzUsuń