Obrady sesji Rady Miejskiej: Absolutorium dla burmistrza Kruszwicy Głosowanie nad absolutorium dla burmistrza Kruszwicy odbyło się podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej. Radni zagłosowali nad sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu za rok 2016.


W czerwcu Komisja Rewizyjna musiała podjąć sprawozdanie z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po dokonaniu oceny sformułowany został wniosek o udzielenie absolutorium, pozytywnie zaopiniowany przez RIO.

Dochód budżetu za rok 2016 wyniósł 73 miliony 234 tysiące złotych. Dochód wzrósł w wyniku dotacji 500 plus, które gminy obsługują poprzez swoje budżety. Wydatki na koniec 2016 roku wyniosły 72 miliony 742 tysiące złotych. Zadania rzeczowe udało się wykonać w 100 procentach. Mimo że budżet zaplanowano jako budżet z deficytem, udało się go zamknąć budżetem z nadwyżką. Zadłużenie gminy na koniec 2016 roku wyniosło 10 milionów 325 tysięcy 209 złotych. Stanowi to 14,1 procent dochodów wykonanych. Zadłużenie zmniejszyło się o 1 milion 347 tysięcy 422 złote. Dochody własne zwiększyły się natomiast o 8,5 procent.

- W minionym roku udało się nam wykonać 50 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę ponad 6 milionów złotych. 36 procent tej sumy skierowaliśmy na poprawę infrastruktury finansowej. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji rozbudowy Urzędu Miejskiego. Zadanie poprawi funkcjonowanie gminnej administracji. Ze względu na niesolidnego wykonawcę zadanie nie zostało jeszcze ukończone, tak jak planowano z końcem kwietnia. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji mienie komunalne wzrosło o 2 miliony 130 tysięcy 665 złotych i wyniosło na 31 grudnia 2016 roku 157 milionów 237 tysięcy 322 złote. Największe wydatki skierowano na oświatę i edukację podobnie jak w większości gmin w Polsce. Wydatki te oszacowano na 62 procent. Stanowi to ponad 45 milionów złotych. W ubiegłym roku realizowaliśmy z powodzeniem Fundusz Sołecki-wyjaśnił burmistrz Kruszwicy.

W głosowaniu nad absolutorium dla włodarza zagłosowało 14 radnych. Podczas obrad nieobecny był Jarosław Kowalski. W wyniku głosowania wykonanie budżetu poprawiło trzynastu radnych. Od głosu wstrzymał się Adam Molenda. Zapytany przez samorządowiec swoją decyzją umotywował m.in. brakiem sprzedaży budynków gminnych (budynek Urzędu Stanu Cywilnego oraz Rady Miejskiej) oraz pośpiechem w inwestycji opartej na rozbudowie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy
i opóźnieniem w realizacji zadania.

Dotychczas burmistrz Kruszwicy cieszył się 100% absolutorium, co oznaczało przede wszystkim dobrze i sprawnie wykonany budżet. Zgodnie z ustawą głosowanie nad absolutorium powinno być wolne od zabiegów politycznych. Nie udzielając absolutorium włodarzowi z innych przyczyn aniżeli
wykonanie budżetu, samorządowcy narażają się na łamanie prawa.
Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz