Obrady sesji Rady Miejskiej. Zobacz proponowany porządek obradNa 29 czerwca na godzinę 14:00 zaplanowano obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej w Kruszwicy. Spotkanie odbędzie się w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Niepodległości w Kruszwicy.Proponowany porządek obrad:
1.  Otwarcie  obrad  XXXIV sesji  i stwierdzenie  quorum.
2.  Wybór  sekretarza  obrad- podjęcie uchwały.
3.  Przyjęcie  protokółu  z  obrad  XXXIII sesji- podjęcie  uchwały.
4. Informacja  Przewodniczących  komisji o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja  Burmistrza Kruszwicy o pracy w okresie  międzysesyjnym.
6. Odpowiedzi  Burmistrza  na interpelacje i wnioski złożone w trakcie XXXIII sesji.
7. Składanie  interpelacji  i  zapytań.
8. Składanie  wniosków i zapytań przez Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.
9. Informacja o przygotowaniu szkół Gminy Kruszwica do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.
10. Przygotowanie do sezonu letniego ( miejsc wypoczynku, kąpieliska, pola namiotowe)
ze szczególnym uwzględnieniem działań WOPR.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
    z wykonania budżetu Gminy Kruszwica za 2016r. oraz udzielenia absolutorium  
    Burmistrzowi Kruszwicy z wykonania budżetu Gminy Kruszwica za 2016r.
    - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kruszwica za 2016 r.,
    - sprawozdanie finansowe Gminy Kruszwica za 2016 r.,
    - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
      Kruszwica za 2016 r.,
    - informacja o stanie mienia  Gminy Kruszwica na dzień 31 grudnia 2016 r.,
    - przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza
      Kruszwicy za 2016 r.,
    - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
      absolutorium dla Burmistrza Kruszwicy za 2016 r.,
    - dyskusja,
    - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
      ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kruszwica za 2016r.,
    - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Kruszwicy
      z wykonania budżetu Gminy Kruszwica za 2016r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2017r.
13.  Podjęcie uchwały sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszwica
na lata 2017 – 2030.
14. Podjęcie uchwały  w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej działającej
w formie jednostki budżetowej o nazwie „Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Bachorcach”.

15. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015 – 2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Zagople w Kruszwicy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania herbu Gminy Kruszwica.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie obrad sesji.Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz