W czwartek sesja Rady Miejskiej. Zobacz o czym dyskutować będą samorządowcyXXXIII sesja Rady Miejskiej w Kruszwicy odbędzie się 25 maja 2017 roku o godzinie 14:00
w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Niepodległości w Kruszwicy. Poniżej proponowany
porządek obrad.


1.  Otwarcie  obrad  XXXIII sesji  i stwierdzenie  quorum.
2.  Wybór  sekretarza  obrad- podjęcie uchwały.
3.  Przyjęcie  protokółu  z  obrad  XXXII sesji- podjęcie  uchwały.
4. Informacja  Przewodniczących  komisji o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja  Burmistrza Kruszwicy o pracy w okresie  międzysesyjnym.
6. Odpowiedzi  Burmistrza  na interpelacje i wnioski złożone w trakcie XXXII sesji.
7. Składanie  interpelacji  i  zapytań.
8. Składanie  wniosków i zapytań przez Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.
9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kruszwica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
za rok 2016.
10. Ocena bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy na podstawie informacji Komendanta Policji oraz Komendanta OSP w Kruszwicy.
11. Przyjęcie Karty Samorządności.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2017r.
13.  Podjęcie uchwały sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszwica
na lata 2017 – 2030.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki
 i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii rok 2017.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ulicy Goplańskiej 3 w Kruszwicy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Sukowach 32.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania herbu Gminy Kruszwica.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania herbu Gminy Kruszwica.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie obrad sesji.
Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz