Zgłoś swojego dzielnicowego: Trwa konkurs "Przyjazny Dzielnicowy"Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ogłasza konkurs pn. „Przyjazny Dzielnicowy”. Dzielnicowy jako policjant pierwszego kontaktu to wizytówka policji. Patronat honorowy nad wydarzeniem pełni wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.


Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ogłasza konkurs pn. „Przyjazny Dzielnicowy”. Dzielnicowy jako policjant pierwszego kontaktu to wizytówka policji. Celem konkursu jest wyróżnienie dzielnicowych, którzy w ocenie społecznej wykazują się szczególnym zaangażowaniem i profesjonalizmem zawodowym, co skutkowało lub przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa lub rozwiązania problemu społeczności lokalnej. 

Zależy nam na wsparciu i docenieniu dzielnicowych wyróżniających się szczególną empatią i zaangażowanych w pomoc osobom w trudnych sytuacjach życiowych. Zgłoszenia do konkursu może dokonać osoba, instytucja lub organizacja i powinno ono dotyczyć indywidualnego dzielnicowego obecnie pełniącego służbę w jednostce Policji zlokalizowanej na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dzielnicowych można zgłaszać:

·        drogą elektroniczną przesyłając zgłoszenie na adres e-mail: przyjazny.dzielnicowy@bg.policja.gov.pl.  

·        listownie na adres: Wydział Prewencji, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ul. Aleja Powstańców Wielkopolskich 7,  85-090 Bydgoszcz.

Zgłoszenie powinno zawierać:

·        imię i nazwisko dzielnicowego,

·        jednostka, w której służy zgłaszany dzielnicowy (nazwa i miejscowość),

·        imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, numer telefonu osoby zgłaszającej w celu możliwości dokonania weryfikacji zgłoszenia,

·        opis zdarzenia, problemu, działalności dzielnicowego na rzecz zgłaszającego lub społeczności lokalnej.

Zgłoszenia dzielnicowych do konkursu można przesyłać od 15 kwietnia 2017 roku do 1 lipca 2017 roku. Zgodnie z regulaminem Komisja konkursowa zweryfikuje zgłoszenia do dnia 05.07.2017 roku. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu  07.07.2017 roku na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Wręczenie nagród dla zwycięzców odbędzie się podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji.  NAPISZ DO NAS.
Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz