Walczyli dla wojennych bohaterów. Zobacz podsumowanie "Wielkanocnej Paczki dla Bohatera" [GALERIA]


„Bohaterowie wojenni walczyli dla nas, my zawalczmy dla nich” - pod tym hasłem Kruszwica po raz kolejny przyłącza się do ogólnopolskiej akcji „II Wielkanocna Paczka dla Bohatera”. 


Oficjalnym koordynatorem tej akcji na terenie gminy Kruszwica była Katarzyna Hałasa, a patronat w Kruszwicy objęło Stowarzyszenie Krusza. Inicjatorem tej akcji w Polsce i jej głównym szefem jest Tomasz Sawicki. 

Patronat nad akcją w Polsce objęło między innymi: Ministerstwo Obrony Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Zbiórka w Kruszwicy trwała od 1 marca do 4 kwietnia tego roku. 5. kwietnia odbyło się wielkie pakowanie przy ogromnym wsparciu kruszwickiej młodzieży szkolnej. Działaczom udało się odnaleźć na terenie gminy Kruszwica 27 kombatantów i osób represjonowanych oraz 5 z gminy Janikowo. Do większości z naszych Bohaterów dotarli osobiście do domów przekazując im zaproszenia na spotkanie. Wysłuchali także historii związanych z okresem wojny.

6 kwietnia zwieńczeniem akcji było uroczyste spotkanie z kombatantami i przedstawicielami placówek, szkół i zakładów pracy, które zaangażowały się w zbiórkę. Uroczystość ta została przygotowana przez członków Stowarzyszenia Krusza w siedzibie kruszwickiego Caritasu. Ze względów zdrowotnych nie wszyscy Bohaterowie na nie dotarli, dlatego niezmiernie miło było powitać i gościć tych, którzy przybyli. Katarzyna Hałasa i prezes Stowarzyszenia Krusza Ilona Dybicz powitały: pana Jana Skowrona – żołnierza Armii Krajowej, pseudonim „Wilk”, który walczył na Lubelszczyźnie w 1944 roku, więźniów obozu przesiedleńczego: panie – Irenę Nowacką, Jadwigę Kostrzak-Sadowską, Zofię Pachlińską, pana Antoniego Milę z żoną Bronisławą, pana Edmunda Ledzianowskiego oraz osoby, które przymuszane były do prac na rzecz III Rzeszy: panie Irenę Wawrowską, Władysławę Muszyńską i Irenę Kropską.

Na spotkaniu przywitano i podziękowano darczyńcom, którzy wsparli akcję: panu Bolesławowi Kanarkowi, zastępcy przewodniczącego NSZZ Solidarność ZT „Kruszwica” SA, pani Danucie Szczypior, kierownikowi działu jakości w Zakładach Przetwórstwa Zbożowo Młynarskiego w Kruszwicy, pani Ilonie Gołębiewskiej, komendantowi Ochotniczego Hufca Pracy w Inowrocławiu, paniom Lidii Bednarskiej i Ewie Urbanek, wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, pani Halinie Stajszczak dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, pani drużynowej Izabeli Ratajczyk wraz z zuchami i harcerzami 1 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Żółte strzały” oraz księdzu Łukaszowi Staniszewskiemu i panu Piotrowi Olubińskiemu, którzy gościli nas w siedzibie Caritas.

Podziękowano także pani Renacie Skoczek dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach, pani Agacie Kwiatkowskiej opiekunowi świetlicy w Brześciu, pani Marzenie Szałkowskiej dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy, a także zarządowi Cukrowni Kruszwica. Do ofiarodawców dołączyli także kibice Klubu Sportowego Gopło wraz z Jakubem Krzewiną oraz osoby prywatne.

Pani Ilona Dybicz odczytała także życzenia świąteczne jakie przekazał Burmistrz Kruszwicy Pan Dariusz Witczak.

Po przemówieniu przybyli goście wysłuchali i obejrzeli program artystyczny przygotowany przez drużynową Izabelę Ratajczyk wraz z zuchami i harcerzami Drużyny Harcerskiej „Żółte strzały”.
Po występie zaproszeni Bohaterowie opowiadali swoje wzruszające historie z okresu wojny.  Część z nich była dziećmi, na oczach których mordowano ich ojców, które rozdzielano z rodziną i wywożono do obozów. Inni walczyli w lasach, albo też byli przymuszani do ciężkiej pracy w Niemczech.

 Spotkanie było pełnie wzruszeń, radości i łez. Bohaterowie na pożegnanie otrzymali bardzo obfite paczki oraz upominki z życzeniami. Słowa kombatantów, które na zawsze pozostaną w pamięci to: „całe życie czekałam na taką paczkę , nie jałmużnę dlatego, że jestem biedna, a na Paczkę dla Bohatera” albo też: „jestem szczęśliwa, że ktoś o nas jeszcze pamięta”. Zaszczytem było gościć i słuchać wzruszających wspomnień kombatantów. Każda opowieść, smutne wspomnienie kończyło się słowami : „opatrzność boska sprawiała, że żyję bo śmierć była obok, każdego dnia ". 

Na zakończenie spotkania ksiądz Łukasz Staniszewski udzielił wszystkim zebranym błogosławieństwa.

Finałem przedsięwzięcia było rozwożenie paczek do domów Bohaterów, w piątek 7. kwietnia. Koordynator akcji Katarzyna Hałasa wraz z przedstawicielem Stowarzyszenia Krusza Adamem Molendą oraz Moniką Ziętkiewicz i Patrykiem Cysdorfem, uczniami ZSP im. K. Wielkiego odwiedzili: panią Kazimierę Zadke – byłą więźniarkę polityczną czasów stalinowskich, pana Tadeusza Domalskiego – żołnierza 9 Zapasowego Pułku Piechoty oraz osoby przesiedlane do tymczasowych obozów hitlerowskich oraz przymuszane do prac na rzecz III Rzeszy panie: Czesławę Wesołowską, Irenę Stepę, Weronikę Iwanow, Martę Chwalisz, Helenę Lasotę, Pani Olgę Malicką, Wandę Marek, Gabrielę Marciniak, Mariannę Nojek, Urszulę Grzybowską i panów: Stefana Chodakowskiego, Stanisława Zielińskiego i Henryka Majewskiego. Wizyta była pełna wzruszeń.

Autorzy:
Ilona Dybicz i Katarzyna Hałasa
Fot. Piotr Fołda

Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz