Pozyskaj dofinansowanie na budowę instalacji fotowoltanicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepłaW związku z możliwością pozyskania dofinansowania projektów w ramach RPO działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na mikroinstalacje dla budynków mieszkalnych zapraszamy do Referatu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, zainteresowanych mieszkańców miasta i gminy,celem złożenia wstępnych deklaracji.W ramach projektu możliwa będzie budowa instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. Projektem objęte zostaną budynki mieszkalne jednorodzinne nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Wysokość dofinansowania stanowi do 50% kosztów kwalifikowanych. Informacje i wniosek aplikacyjny dostępny są na stronie internetowej www.gminakruszwica.pl zakładka „Dla Mieszkańców” - OZE lub osobiście w Referacie Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 3. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. (52) 35 16 495.

Termin składania wstępnych deklaracji upływa z dniem 12 kwietnia 2017r., godz. 11,00

Informujemy, że z uwagi na limit środków finansowych brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń.

materiał nadesłany
Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz