"Bohaterowie wojenni walczyli dla nas, my zawalczmy dla nich ‘’ [GALERIA]Pod tym hasłem Kruszwica po raz kolejny przyłącza się do ogólnopolskiej akcji  ‘’II Wielkanocna Paczka dla Bohatera". Oficjalnym koordynatorem tej akcji na terenie Gminy Kruszwica jest Pani Katarzyna Hałasa, a patronat w Kruszwicy objęło Stowarzyszenie Krusza. 


Autor: Katarzyna Hałasa
Foto: Piotr Fołda

Inicjatorem tej akcji w Polsce i jej głównym szefem jest Pan Tomasz Sawicki. Patronat nad akcją w Polsce objęło między innymi: Ministerstwo Obrony Narodowej, Instytutu Pamięci Narodowej, Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Szczecin, Stowarzyszenia Rodzin i Sympatyków 12 Pułku Ułanów Podolskich oraz Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

W Kruszwicy  zbiórka długoterminowej żywności ,środków czystości i  do higieny osobistej  pod nazwą „Paczka dla Bohatera” organizowana była dwukrotnie już na Boże Narodzenie, a tym razem, po raz pierwszy na Wielkanoc jak również  po raz pierwszy pod patronatem Stowarzyszenia ‘Krusza’.
  
Tak jak w latach poprzednich chcemy w ten sposób choć trochę pomóc kombatantom. Z doświadczenia wiemy, że taka pamięć i pomoc z Waszej i naszej strony jest dla Nich niezmiernie ważna i potrzebna, a radość jaką sprawiają im odwiedziny, życzenia, rozmowy, kartki i paczki jest nie do opisania.
   
Akcja jest inicjatywą społeczną, której głównym celem jest wsparcie obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów oraz osób represjonowanych przez PRL.
   
Ponadto uczestnictwo w akcji ma na celu popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych, udział w procesie wychowania dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie oraz osób jej zasłużonym
   
Zbiórka  w Kruszwicy  trwała od 01.03.2017 do 04.04.2017 ,dnia 05.04.17 wielkie pakowanie przy ogromnym wsparciu kruszwickiej młodzieży szkolnej. 06.04.17 uwieńczeniem akcji było  uroczyste spotkanie z kombatantami i przedstawicielami placówek które zaangażowały się w zbiórkę .

Udało nam się na terenie gminy Kruszwica odnaleźć 27 kombatantów i osoby represjonowane oraz 5 
(pięciu) spoza terenu naszej gminy.

Do większości z naszych Bohaterów, dotarliśmy osobiście do domów, przekazując im zaproszenia na dzisiejsze spotkanie. Wysłuchaliśmy także historii związanych z okresem wojennym.

Nie wszyscy nasi Bohaterowie mogli być na spotkaniu ze względów zdrowotnych.Dlatego niezmiernie miło było  powitać i gościć tych z Państwa, którzy  przybyli.

Ich jako pierwszych powitano
1. Pan Jan Skowron- żołnierz Armii Krajowej, pseudonim „Wilk” walczył na Lubelszczyźnie w 1944 roku 
Byli  także byli więźniowie obozu przesiedleńczego:
2. Pani Irena Nowacka, 
3. Pani Jadwiga Kostrzak- Sadowska,
4. Pan Antonii Mila z żoną Bronisławą. 
5. Pani Zofia Pachlińska,
6. Pan Edmund Ledzianowski, 
Oraz osoby, które przymuszane były do prac na rzecz III Rzeszy:
7. Pani Wawrowska Irena,
8. Pani Muszyńska Władysława
9. Pani Irena Kropska
  Pozostali  kombatanci będą odwiedzeni  z paczką  07.06.17 w ich domach są nimi :
10.Pani Kazimiera Zadke – była więźniarka polityczna czasów stalinowskich  
11.Pan Tadeusz Domalski-  9 Zapasowy Pułk Piechoty Olsztyn 1945 r. Zabezpieczenie zwiadów nocnych w terenie. Walki Rzeszów i Ukraina. 
12.Pan Chodakowski Stefan 
13.Pani Wesołowska Czesława 
14.Pani Stepa Irena                                                                                              
 15.Pani Iwanow Weronika 
16.Pani Chwalisz Marta
17.Pani Lasota Helena 
18.Pani Malicka Olga 
19.Pani Marek Wanda  
20.Pani Marciniak Gabriela 
21.Pan Zieliński Stanisław 
22.Pani Nojek Marianna 
23.Pani Grzybowska Urszula  
24.Pan Henryk Majewski    

 Są to osoby przesiedlane do tymczasowych obozów hitlerowskich oraz przymuszane do prac na rzecz II Rzeszy . Na spotkaniu  przywitano  i podziękowano   przedstawicielom  szkół, placówek, zakładów pracy, które wsparły naszą akcję: Panu Bolesławowi Kanarkowi zastępcy  przewodniczącego Niezależnych Samorządowych Związków Zawodowych Solidarność  ZT "Kruszwica" SA Pani Danucie Szczypior- kierownikowi działu jakości reprezentującą  Zakłady Przetwórstwa Zbożowo Młynarskiego w Kruszwicy, Pani Ilonie Gołębiewskiej  komendant Ochotniczego Hufca Pracy w Inowrocławiu, wraz z Karolina Ugorską  Pani Lidii Bednarskiej w-ce dyrektor  Zespołu Szkół Ogólnokształcących  nr 2,  Pani Halinie Stajszczak dyr– Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, Pani Ewie Urbanek- w-ce dyr Przedszkola Samorządowego nr. 3 im. Ewy Lewańskiej, Drużynowej Izabeli Ratajczyk wraz z zuchami  i harcerzami 1 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „ Żółte strzały” , Księdzu Łukaszowi Staniszewskiego oraz Panu Piotrowi Olubińskiemu, którzy gościli nas w siedzibie Caritas.

  Dziękowano  także  Pani Renacie  Skoczek dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnicach i Pani Agacie Kwiatkowskiej, opiekunowi świetlicy w Brześciu, które nie mogły  być na spotkaniu , ale wraz z dziećmi i rodzicami przygotowały upominki. Szczególne podziękowania kierowane były dla nieobecnej na uroczystości ,mamy koordynatorki akcji, dla Pani Marianny Grzybowskiej , która własnoręcznie przygotowała dla naszych gości zaproszenia Pani Katarzyna podziękowała również  nieobecnemu Tomaszowi  Sawickiemu ze Szczecina ,który  zapoczątkował tę akcję  i  jest jej  głównym szefem w Polsce,za zaufanie i możliwość koordynowania akcją na terenie gminy Kruszwica . Po przemówieniu przybyli goście  wysłuchali i obejrzeli  program artystyczny przygotowany  przez drużynową Izabelę Ratajczyk  wraz z zuchami i harcerzami Drużyny Harcerskiej „Żółte strzały ”. Po występie zaproszeni Bohaterowie opowiadali swoje smutne historie z okresu wojny ,część z nich była dziećmi , na oczach ,których mordowano ich ojców ,rozdzielano z rodziną i wywożono do obozów. Inni walczyli w lasach ,albo też byli przymuszani do ciężkiej  pracy  w Niemczech.   Spotkanie było pełnie wzruszeń ,radości i łez. Nasi Bohaterowie na pożegnanie otrzymali  bardzo obfite paczki oraz upominki z życzeniami. Zaszczytem było gościć i słuchać  wzruszających wspomnień kombatantów.
Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz