Minął okres obserwacji Kruszwicy i okolic pod kątem ptasiej grypy ale nakazy z grudnia pozostają




Powiatowy Lekarz Weterynariiw Inowrocławiu poinformował, że w dniu 24.03.2017r. wydane zostało Rozporządzenie Nr 4/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego uchylające rozporządzenie w sprawie określenia miejsca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszarów zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach.


W związku z uchyleniem rozporządzenia Nr 1 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2017r. uchylone zostają nakazy i zakazy w obszarze zagrożonym, wcześniej w dniu 17.03.2017r. obszar zapowietrzony został włączony do obszaru zagrożonego zgodnie z wydanym zmieniającym rozporządzeniem Nr 3/2017 z dnia 17 marca 2017r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Inowrocławiu informuje, że obowiązuje nadal bezwzględne przestrzeganie nakazów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (poz. 2091 z 2016r.), a w szczególności:

1. Utrzymywania ptaków w zamknięciu,

2. Zgłaszania hodowli przyzagrodowych drobiu do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Inowrocławiu,

3. Przestrzegania zasad bioasekuracji (w tym wyłożenia mat dezynfekcyjnych i stosowania środków odkażających),

4. Powiadamiania o wystąpieniu objawów chorobowych lub padnięć u drobiu i ptactwa dzikiego.


Inspekcja Weterynaryjna na bieżąco prowadzi analizę ryzyka występowania wirusa grypy ptaków i podejmuje wszelkie działania w celu ograniczenia jego rozprzestrzeniania.

Dotyczy to także posiadaczy nawet jednej kury, kaczki czy gołębia. Przypadki znalezienia padłych ptaków (łabędzi, dzikich gęsi, czapli, kormoranów, a także większych skupisk padłych ( kaczek, łysek) należy zgłaszać do:

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Inowrocławiu pod numerem telefonu 52 3575268

Wszelkie aktualne informacje związane z grypą ptaków dostępne są na stronach internetowych: Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii - www.wiw.bydgoszcz.pl oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii w Inowrocławiu - www.piwinowroclaw.pl
Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz