23 lutego odbędzie się sesja Rady Miejskiej


Na 23 lutego zaplanowano obrady XXX sesji Rady Miejskiej w Kruszwicy. Rozpoczną się o godzinie 14:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Niepodległości.


Proponowany porządek obrad:
1.  Otwarcie  obrad  XXX sesji  i stwierdzenie  quorum.
2.  Wybór  sekretarza  obrad- podjęcie uchwały.
3.  Przyjęcie  protokółu  z  obrad  XXIX sesji- podjęcie  uchwały.
4. Informacja  Przewodniczących  komisji o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja  Burmistrza Kruszwicy o pracy w okresie  międzysesyjnym.
6. Odpowiedzi  Burmistrza  na interpelacje i wnioski złożone w trakcie XXIX sesji.
7. Składanie  interpelacji  i  zapytań.
8. Składanie  wniosków i zapytań przez Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.
9. Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na rok 2017 oraz plany związane z promocją miasta
i gminy.
10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2017r.
12. Podjęcie uchwały sprawie zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruszwica
na lata 2017 – 2030.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Inowrocławskiego
na realizację zadań własnych powiatu.
14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na realizację zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 412 wraz
z budową chodnika i budową zatok autobusowych od km 2+300 do km 4+035”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla  zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy
Sp. z o.o.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanawiania i finansowania nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania herbu Gminy Kruszwica.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie obrad sesji.
Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz