Adam Molenda o swoich działaniach w połowie kadencji

Z końcem roku w związku z połową kadencji samorządu zapytaliśmy radnych o to, co dokładnie udało się im. zrealizować. Swoje dokonania, przemyślenia mają możliwość publikować w naszym serwisie. Jako pierwszy swoje sprawozdanie przedstawia radny Adam Molenda.
Autor: Adam Molenda


Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, a przede wszystkim naszych mieszkańców, jestem usatysfakcjonowany apelem, który w takiej formie przedstawia zadania oraz wyzwania jakie czekają do zrealizowania przez moją osobę (otrzymany mandat zaufania od swoich wyborów zobowiązuje
do takich sprawozdań).


Od początku mojej pracy w samorządzie zgłosiłem 11 interpelacji oraz kilka Wniosków. Interpelacje dotyczyły takich tematów jak: 

*stan techniczny hydrantów przeciwpożarowych (przeglądy techn. oraz wyeliminowanie tzw. atrap, które nie spełniają swoich zadań).

*sprawienie aby pojazdy pożarnicze naszej OSP odbywały badania techniczne w stacjach diagnostycznych zarejestrowanych na terenie naszej gminy a tym samym środki finansowe wzbogacą  naszych przedsiębiorców.

*poprawa stanu oświetlenia na przejściu dla pieszych w Kruszwicy na skrzyżowaniu ul. Kolegiackiej z Kościuszki ( w kierunku sklepu Biedronka).

*wybudowanie zatoki przystankowej na ul. Kujawskiej (przy szkole) dla autobusu oraz innych pojazdów w celu poprawy bezpieczeństwa dla dzieci udających się do/ze szkoły

*opracowanie projektu oraz wybudowanie lodowiska (proponowana lokalizacja-Zagople)-wniosek będzie rozważony.

*roczna ocena stanu technicznej sieci hydrantowej przed sezonem letnim (zagrożenia pożarowe)

*zgłoszenie remontu chodnika ul. Kolegiackiej oraz przebudowy przejścia dla pieszych ciągu chodnika od strony Domu Pogrzebowego (planowana realizacja zadania 2017).

* remont chodnika na ul. Niepodległości (zwłaszcza obszar miasta) - w trakcie budowy

*zamontowanie progu zwalniającego na ul. Sportowej (dot. Kruszwicy) w celu poprawy bezpieczeństwa.

*zgłoszenie opracowania dokumentacji na przebudowę ulic Mieszka I oraz Wspólnej wraz z ujęciem ich w Wieloletniej Prognozie Finansowej.


Podczas pracy w Komisji Budżetowej złożyłem wniosek w Opiece Społecznej aby rozszerzyć zakres pomocy chorym w godzinach popołudniowych (wniosek został pozytywnie rozpatrzony).

Ponadto w ramach pracy w w/w Komisji dokonaliśmy przeglądu oraz ocen szeregu świetlic na
terenach wiejskich, które są w użytkowaniu przez lokalną społeczność pod względem p.poż. jak i BHP. W 2017 roku zakończona zostanie inwestycja montażu sieci światłowodów, które poprawią jakość monitoring naszych ulic (już teraz zainstalowane są tzw. foto pułapki).

Dużym wyzwaniem będzie rozpoczęcie szeregu wydatków na rozwój naszego Miasta jak i Gminy w turystykę oraz dokończenie rozbudowy budynku UM, który budzi wiele kontrowersji (również moich).

Byłem inicjatorem zorganizowania (wraz z radnym Grobelskim) spotkania z mieszkańcami ulic Mieszka, Wspólnej oraz Słonecznej celem planowania wydatków na rozbudowę w/w ulic.

Oceniając perspektywę rozwoju oraz obserwując zwiększenie ilości pojazdów na naszych ulicach musimy rozpocząć działania mające na celu powołać zespół  "Promujący" budowę obwodnicy!!!

Jestem przekonany, że czas jaki nam pozostał pozwoli na dokończenie zamierzonych działań.

Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

1 komentarze:

  1. A ja się pytam....gdzie na ul. Sportowej jest zamontowany próg zwalniajacy? Jeżdżę do Polanowic i za diabła go nie widzę.

    OdpowiedzUsuń