W Ostrówku zorganizowano walne zebranie sprawozdawcze [FOTO]


W Ostrówku doszło do kolejnego zebrania walnego sprawozdawczego z działalności jednostki straży pożarnej. Podsumowano w ten sposób rok 2016.Sprawozdanie za miniony rok wygłosił prezes OSP w Ostrówku druh Paweł Drzewiecki. 2016 rok jest kolejnym, który pod względem ilości zdarzeń charakteryzuje tendencja spadkowa.

- Należy jednak zauważyć, że akcje wymagają od strażaków coraz większej wiedzy i umiejętności oraz specjalistycznego sprzętu, a tego nie było by bez wsparcia władz samorządowych, lokalnych przedsiębiorców, osób zaangażowanych w działalność społeczną, mieszkańców Ostrówka, sołectwa Złotowo i samych strażaków - informują strażacy z Ostrówka.

Podczas zebrania przedstawiono także sprawozdanie finansowe oraz projekt planu działalności i plan finansowy na rok 2017. Informacje zaprezentował Juliusz Nowak. Uwag co do działalności jednostki nie zgłosiła Komisja Rewizyjna.

- Szczególne podziękowania Strażacy wyrazili dla Pana Grzegorza Arenta Prezesa Nadgoplańskiej Komunikacji Autobusowej, który wielokrotnie wspierał jednostkę  z Ostrówka. Dzięki jego zaangażowaniu samochód ratowniczo- gaśniczy, którym strażacy udają do akcji został gruntownie wyremontowany i przywrócony do podziału bojowego. Naprawy zostały w całości sfinansowane i wykonane przez Nadgoplańską Komunikację Autobusową - informuje Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrówku.

Jak podają strażacy zwrócono uwagę na wyjątkowość jednostki z Ostrówka związaną z jej położeniem, jak  i wynikającymi z tego zagrożeniami, ponieważ znajduje się ona na Półwyspie Potrzymiech. Zdarzały się sytuacje, że miejscowość  była odcięta od jedynej drogi lądowej przez wylewające wody Jeziora Gopło. Przy wysokim stanie wód również przeprawa promowa jest unieruchomiona. 

- W takiej sytuacji strażacy w nagłych sytuacjach zagrożenia muszą działać samodzielnie. Należało by więc doposażyć jednostkę w sprzęt do ratownictwa wodnego oraz sprzęt ochrony osobistej, aby zwiększyć bezpieczeństwo strażaków, zwrócił również na to uwagę Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Jacek Kaczmarek. Zebranie było okazją do zobaczenie sprzętu jaki został wprowadzony na wyposażenia jednostki w ubiegłym roku dzięki środkom własnym Ochotniczej Straży Pożarnej  w Ostrówku, środkom Gminy Kruszwica, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, darowizną od przedsiębiorców i mieszkańców sołectwa Złotowo - dowiadujemy się z informacji przedstawionych przez strażaków.


Warto wiedzieć:
Zebranie otworzył Prezes Jednostki DruhPaweł Drzewiecki. Na zebranie przybyli przedstawiciele władz samorządowych Wicemarszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego Pan Dariusz Kurzawa, Burmistrz Kruszwicy Pan Dariusz Witczak, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej Zastępca Komendanta Wojewódzkiego st. kpt. Jacek Kaczmarek oraz Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 2 w Inowrocławiu st. kpt. Krzysztof Ferensztajn, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Pan Jerzy Stanny, Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Pan Mieczysław Musiałowski, strażacy z Ostrówka gościli również Prezesa Nadgoplańskiej Komunikacji Autobusowej Pana Grzegorza Arenta.

tekst: OSP Ostrówek

Foto: OSP Ostrówek


Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz