Regulamin plebiscytu "Ludzie Roku 2016"Wspólnie z Kapitułą Nagrody wyłonioną przez Kujawską Grupę Medialną rozpoczynamy przyjmowanie kandydatur do naszego plebiscytu. Jego celem jest wyłonienie kruszwiczan, którzy w wyjątkowy sposób zapisali się w działaniach dla Kruszwicy w ubiegłym roku. Poniżej regulamin plebiscytu.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem konkursu „Ludzie Roku 2016” jest Kujawska Grupa Medialna.
  2. Plebiscyt „Ludzie Roku 2016” opiera się na konkursie internetowym oraz decyzji Kapituły Nagrody.
  3. Zwycięzcy plebiscytu zostają nagrodzeni w pięciu kategoriach.
  4. Zwycięzcy plebiscytu to osoby, które w swoim życiu kierują się najwyższymi wartościami, pracują i myślą o innych, a poprzez swoją osobowość promują i działają na rzecz dobra gminy i jej mieszkańców.
  5. Do konkursu mogą zostać zgłoszone osoby, których działalność jest związana z gminą Kruszwica. Nie ma w tym znaczenia jego miejsce zamieszkania.
  6. Konkurs rozpoczyna się 14 stycznia a kończy 10 lutego.
  7. Kapituła Nagrody jest przypadku I edycji powoływana przez Organizatora tj. Kujawską Grupę Medialną. Następnie tworzą ją zwycięzcy poprzedniej edycji.
  8.Regulamin konkursu czuwa nad przebiegiem konkursu, a także rozstrzyga konkurs w głosowaniu                                                                                                                                   II. Zgłoszenia do konkursu
  1. Zgłoszenia do konkursu są dokonywane przez adres email Kujawskiej Grupy Medialnej kujawskagrupamedialna@gmail.com lub telefonicznie 667-784-379.
  2. Zgłaszając kandydata należy podać jego imię i nazwisko, kategorię oraz uzasadnienie zgłoszenia.
  3. Zgłoszenia kandydatów rozpatruje Kapituła Nagrody. To ona weryfikuje zgłoszenia oraz przyznaje Nagrodę Specjalną.
  4. Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 stycznia.
  5.Wskazani w zgłoszeniach kandydaci mają prawo odmówić udziału w plebiscycie.
  III. Kapituła konkursu

  1. Kapitułę Nagrody tworzą osoby zaproszone przez Kujawską Grupę Medialną.
  2. Kapituła Nagrody czuwa wraz z organizatorem nad prawidłowym przebiegu plebiscytu.
  3. W I edycji członkowie Kapituły Nagrody są wybierani przez Kujawską Grupę Medialną. Do kolejnych edycji zapraszani są zwycięzcy z poprzedniego roku.
  4. Kandydat będący jednocześnie Członkiem Kapituły, zobowiązany jest do rezygnacji z uczestnictwa w jej obradach. W takim przypadku skład Kapituły zostanie uzupełniony przez wybór nowego Członka.
  5. W posiedzeniu Kapituły członkowie uczestniczą osobiście.
  6. Członkowie Kapituły pełnią swoje funkcje społecznie przez czas trwania konkursu.
  7. Posiedzenia Kapituły jest prawomocne bez względu na liczbę przybyłych na posiedzenie.

  IV. Przebieg i ogłoszenie wyników konkursu
 1. Internauci wybierają zwycięzców w czterech kategoriach Samorządowiec roku, Działacz kulturalny lub Społecznik, Sportowiec oraz Sołtys roku. Ponadto Kapituła Nagrody wskaże także zwycięzcę w kategorii Nagroda Specjalna.
 2. Głosowanie odbywa się drogą internetową na wskazanej platformie do głosowania w okresie od 26 stycznia do 10 lutego.
 3. Zwycięzcy wezmą udział w specjalnie przygotowanej gali podczas, której zostaną wręczone statuetki udziału w plebiscycie.

Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

  Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz