Kolejna sesja Rady Miejskiej już 26 stycznia


XXIX sesja Rady Miejskiej odbędzie się 26 stycznia  o godzinie 14:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Niepodległości w Kruszwicy. Proponowany porządek obrad poniżej.


Proponowany porządek obrad:
1.  Otwarcie  obrad  XXIX sesji  i stwierdzenie  quorum.
2.  Wybór  sekretarza  obrad- podjęcie uchwały.
3.  Przyjęcie  protokółu  z  obrad  XXVIII sesji- podjęcie  uchwały.
4. Informacja  Przewodniczących  komisji o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja  Burmistrza Kruszwicy o pracy w okresie  międzysesyjnym.
6. Odpowiedzi  Burmistrza  na interpelacje i wnioski złożone w trakcie XXVIII sesji.
7. Składanie  interpelacji  i  zapytań.
8. Składanie  wniosków i zapytań przez Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2017r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Inowrocławskiego na realizację zadań własnych powiatu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kruszwica.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej Statut Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kruszwicy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie  nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych  nieruchomości gruntowej  położonej w miejscowości Polanowice.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania herbu Gminy Kruszwica.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zamknięcie obrad sesji.

Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz