Gmina uzyska dofinansowanie. Blisko milion złotych na termomodernizację ZSO


Gmina Kruszwica cieszy się dofinansowaniem na termomodernizację budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kasprowicza. Środki otrzyma z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 Od 18 do 29 lipca 2016 roku trwał nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Pozytywnie oceniono 34 spośród 49 złożonych wniosków. W grupie tej znalazł się projekt Gminy Kruszwica.

- W obecnym stanie obiekty szkolne nie są ocieplone. W związku z tym zwiększa się zużycie energii grzewczej, a do atmosfery przedostają się pyły i gazy, co ma negatywne skutki dla środowiska naturalnego i generuje dodatkowe koszty. Dzięki realizacji tej inwestycji ograniczone zostaną straty energii, a także zasadniczo zmniejszą się koszty utrzymania obiektu - wyjaśnia Bartosz Krajniak, Zastępca Burmistrza Kruszwicy. 

W ramach prac termomodernizacyjnych obejmujących budynek główny, skrzydło wschodnie oraz salę gimnastyczną z łącznikiem i szatnią planuje się m.in. ocieplenie przegród budowlanych, wymianę instalacji grzewczej, przebudowę kotłowni oraz wymianę stolarki i naprawę dachu.

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących pozytywnie wpłynie nie tylko na zmniejszenie zużycia energii i kosztów utrzymania obiektu. Prace remontowe powinny polepszyć warunki pracy dla uczniów i nauczycieli. W roku szkolnym 2015/2016 do ZSO uczęszczało 320 uczniów (211 w gimnazjum, 109 w liceum), placówka zatrudniała 46 pracowników. 

Wartość planowanej inwestycji wyniesie blisko 1,7 mln złotych z czego prawie 1 mln stanowić będzie dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz