Czy Zagople czeka największa inwestycja tej kadencji?Z informacji jakie przekazuje Urząd Miejski w Kruszwicy wynika, że Osiedle Zagople czeka dość istotna inwestycja. Wartość prac jest szacowana na 2,5 miliona złotych.

Na Zagoplu planowana jest przebudowa dróg dojazdowych wraz z parkingami i placami. To druga inwestycja obok budowy boiska wielofunkcyjnego na tym obszarze (LINK oraz LINK)

Urzędnicy przekazują, że decyzję o takiej inwestycji podjęli z uwagi zwiększającą się liczbę pojazdów. Ma to wymuszać konieczność  przebudowy dróg dojazdowych i parkingów na Zagoplu. Obecnie obszar ten nie posiada jednoznacznie wyznaczonych miejsc parkingowych. Parkowanie często odbywa się na jezdni oraz trawnikach.

- Jest to inwestycja długo oczekiwana przez mieszkańców, którzy od wielu lat na zebraniach osiedlowych zgłaszali konieczność przebudowy dróg i parkingów w tym rejonie. Z uwagi na wysoki koszt zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmuje 2/3 całego zakresu inwestycji i zostanie wykonany w tym roku. W 2018 roku inwestycja zostanie ukończona. Dzięki realizacji zadania poprawie ulegnie również  bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego -  wyjaśnia burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak.

Inwestycja ma objąć wykonanie modernizacji istniejących ciągów komunikacyjnych w  zakresie dróg dojazdowych, chodników, miejsc parkingowych i placów utwardzonych wraz z  niezbędną infrastrukturą obejmującą sieć kanalizacji deszczowej i oświetlenie uliczne. Dodatkowo przewidziano cząstkowy remont chodnika wzdłuż ul.  Kujawskiej w miejscu istniejących przejść dla pieszych. 

Na realizację I etapu inwestycji w budżecie Gminy Kruszwica zabezpieczone zostały środki w  wysokości 1,5 mln złotych. Roboty budowlane na Osiedlu Zagople powinny rozpocząć się już na wiosnę. 

Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz