Kadencja zarządu PTTK 2012-2016 była czasem owocnej pracyPodczas XVI Zjazdu Oddziału PTTK w Kruszwicy podsumowano mijającą kadencję zarządu. Był to czas dobrej i owocnej pracy.

W okresie od 2012 roku do 2015 roku zarząd oddziału spotykał się 10 razy. Posiedzenie prezydium odbywały się zgodnie z opracowanym harmonogramem. W okresie sprawozdawczym odbyło się 27 posiedzeń w tym jedno nadzwyczajne związane z wyborem głównej księgowej.

W kadencji zarządu podjęto szereg działań związanych z działalnością PTTK. Organizowano koła SKKT w szkołach podstawowych w Kruszwicy oraz Gimnazjum nr 1 i ZSP w Bielicach. Odnowiono istniejące szlaki oraz zgodnie z zaplanowanym kalendarzem kontynuowano organizację rajdu rowerowego, w których uczestniczyła młodzież i dzieci pod opieką osób starszych. Ponadto został opracowany projekt wnętrza Mysiej Wieży, przyjęto nowych przewodników i podtrzymano współpracę z władzami miasta oraz Nadgoplańskim Parkiem Tysiąclecia. PTTK podkreślił, że organizowano także rajdy piesze, ale nie znalazły one szerszego uznania. Na bieżąco są natomiast prowadzone prace remontowe na statku wycieczkowym "Rusałka". To właśnie w niej zmieniono wystrój wnętrza, wyremontowano silnik i przeprowadzono remont wałów. Podczas ostatnich kilka lat zorganizowano wycieczki na ważne wydarzenia kulturalne oraz w różne
miejsca Polski.

- To, że ruch turystyczny nie osłabł, potwierdzają przyjazdy do Kruszwicy, zorganizowanych grup oraz indywidualnych turystów. Sprawnie działający BORT obsłużył w 2013 roku 256 wycieczek przejazdowych, w 2014 - 210 wycieczek, a w 2016 roku 232 wycieczki. Statkiem "Rusałką" przewoziliśmy rocznie około 24 tysięcy osób, a na szczyt Mysiej Wieży wchodziło od 31 - 38 tysięcy osób rocznie - czytamy w udostępnionym naszej redakcji sprawozdaniu zjazdu.

Działania PTTK znalazły uznanie Związku Głównego Polskiego Towarzystwa Turystycznio-Krajoznawczego.

- W sierpniu 2015 rou w Kruszwicy przebywała licząca 40 osób grupa Członków Honorowych PTTK. Impreza była bardzo dobrze przygotowana i przeprowadzona przez członków naszego oddziału. Dowodem tego były pochlebne recenzje uczestników spotkania wyrażone na łamach prasy - dodają działacze.

Do wizyty ważnych osób w branży turystycznej doszło także we wrześniu 2014 roku. Do Kobylnik przybyli Prezesi Oddziałów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którzy wysłuchali informacji o pracy oddziału, a także skorzystali z walorów turystycznych Kruszwicy. Ważne odznaczenia otrzymali także poszczególnie działacze.

- Na Zjeździe PTTK w Warszawie prezes oddziału Bogdan Lipiński został uhonorowany godnością Członka Honorowego PTTK, a kierownik Henryk Zajączkowski chorążym sztandaru ZGPTTK. W październiku 2016 roku działacze oddziału zostali wyróżnienie Honorową Odznaką "Za Zasługi dla Turystyki" przez Ministra Sportu i Turystyki - czytamy w sprawozdaniu.

Oddział aktywnie bierze także udział w licznych imprezach i wydarzeniach zarówno na terenie gminy, jak i poza nią. Jest także działalność nastawiona na młodzież.

- Każdego roku do 15 września organizujemy tradycyjne rajdy "Pieczonego Ziemniaka" wzbogacone konkursami i zabawami wraz z wyborem miss i mistera. Bierze w niej udział od 800 do 1600 osób. Impreza została nagrodzona wyróżnieniem przez ZG PTTK. Ponadto organizowany jest także rajd "Cała Kruszwica na rowery", który powoduje, że udział w nim biorą nie tylko dorośli, ale także młodzież i dzieci - zaznaczają działacze.

Konieczna odnotowania jest także działalność koła przewodników, które działa przy Nadgoplańskim PTTK. Przewodnicy utrzymują kontakty z innymi miastami oraz gminami. W czasie trwania kadencji prezesem koła Przewodników został wybrany Janusz Owczarek, który zastąpił na tym miejscu Ryszard Zalewskiego. Wśród przewodników wyróżniono Irenę Łukomską, a w 2015 roku nagrodę z rąk wicemarszałka województwa kujawsko-pomorskiego Dariusza Kurzawy otrzymała Jolanta Dymel. Tytułem zasłużonego przewodnika w 2016 roku na spotkaniu w Grudziądzu uhonorowano Jadwigę Sieradzką i Bogdana Lipińskiego.

Niezwykle popularną formą spędzania wolnego czasu okazały się rowerowe rajdy organizowane przez PTTK. Świadczą o tym statystki przedstawione podczas zjazdu. W 2013 roku w rajdach wzięło udział łącznie 646 osób. W 21 rajdach pokonali łączny dystans 1015 kilometrów. Liczba ta wzrosła w 2014 roku. Na rowerowe szlaki łącznie wyruszyło 1175 osób w 27 rajdach i przejechało dystans 1449 kilometrów. W 2015 roku w rajdach wzięło udział 1312 osób w 33 rajdach i pokonało 2024 kilometry, a w bieżącym roku była to liczba 1361 osób. Łącznie pokonano 3033 kilometrów na 38 rajdach.

Zarząd PTTK pracował w składzie:Bogdan Lipiński, Eugeniusz Rezler, Czesław Kubiak, Roman Tschurl, Roman Michalak, Mieczysław Szatkowski, Henryk Zajączkowski, Franciszek Borczak, Elżbieta Kozłowska, Janusz Owczarek, Marian Rychwicki, Małgorzata Śmigielska, Anna Urbanek, Pior Wajer oraz Barbara Zbrzyzna.

Komisja Rewizyjna w latach 2012-2016 pracowała w składzie: Kazimierz Zbrzyzny, Ryszard Grzybowski, Zenona

Kaliska, Irena Łukomska, Anna Szlendak.

Sąd Koleżeński w latach 2012-2016 pracował w składzie: Witold Kanarek, Jerzy Grabowski, Zbigniew Kępski, Witold Pankowski, Stanisław Szlendak.

Na koniec 2015 roku oddział liczył 136 członków. Pod koniec 2016 roku natomiast 122 osoby.
Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz