Hotelik pod młotek. Pytamy co dalej z KP Gopło KruszwicaZ początkiem grudnia pojawiła się informacja związana z umieszczeniem hoteliku sportowego w wykazie nieruchomości do sprzedaży. Oznacza to, że obiekt zostanie sprzedany w drodze przetargu. Pytamy więc co stanie się z Klubem Sportowym Gopło Kruszwica.


Zbudowany w latach 90-tych hotelik sportowy jest siedzibą nie tylko Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" i miejscem hotelowym. Z pomieszczeń obiektu korzystają bowiem działacze i piłkarze klubu piłkarskiego Gopło Kruszwica.

- Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica” przyjętym uchwałą nr XLVIII/549/2010 Rady Miejskiej w  Kruszwicy z dnia 21.10.2010 r., zmienionym uchwałą nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30.09.2015 r. w/w działka zlokalizowana w m. Kruszwica, przy ul. Poznańskiej,  obr.2 położona jest w strefie miejskiej, na obszarze Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, oraz w granicach głównego zbiornika wód podziemnych. Są to obszary zabudowane wskazane do przekształceń i uzupełnień zabudowy na  cele funkcji usługowej i mieszkaniowej – obszary kontynuacji zabudowy -  czytamy w wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Planowana sprzedaż zrodziła pytanie dotyczące dalszej działalności Klubu Piłkarskiego Gopło Kruszwica w budynku. O te kwestie pytamy burmistrza Kruszwicy. 

- Przez pierwsze dwa lata po sprzedaży dotychczasowy budynek będzie wykorzystywany przez klub.  W tym czasie gmina zbuduje zaplecze do boisk sportowych gdzie znajdą się pomieszczenia dla Gopła Kruszwica. Oczywiście z szatniami i np. miejscem dla sędziów - wyjaśnia włodarz.

Do tematu będziemy wracać. Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz