Burmistrz Kruszwicy odpowiada Adamowi Molendzie w sprawie cmentarza oraz ulic Wspólnej i Mieszka IPodczas listopadowej sesji radny Adam Molenda złożył interpelację dotyczącą przebudowy placu zlokalizowanego przy ulicy Cmentarnej oraz wykonania dokumentacji przebudowy ulic Mieszka I i Wspólnej. Na oba wnioski odpowiedział w połowie grudnia burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak.


Interpelacja w sprawie przebudowy placu zlokalizowanego przy ulicy Cmentarnej to kolejna odsłona komentowanego w czerwcu i listopadzie tematu związanego z kruszwickim cmentarzem.Radny w listopadzie zgłosił interpelację związaną z budową placu wraz z chodnikiem na miejscu od strony jeziora za cmentarzem. Zdaniem samorządowca obecny stan placu jest zły i nie służy odbiorowi odpadów komunalnych.


-Wniosek w tej sprawie zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej do projektu budżetu na kolejne lata. Pierwszym etapem przed przystąpieniem do realizacji zadania jest opracowanie dokumentacji technicznej zawierającej część  drogową w zakresie utwardzenia terenu i doprowadzenia ciągów pieszych oraz sanitarną w zakresie odwodnienia i wykonania podczyszczalni ścieków z odprowadzeniem wód opadowych do jeziora. Z uwagi na ograniczone  możliwości finansowe Gminy  wykonanie wskazanych dokumentacji w 2017 r. nie będzie możliwe - podkreślił burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak.

Ostateczna decyzja w tej sprawie ma być podjęta przez Radę Miejską. W 2017 roku planowany jest natomiast wspólnie z powiatem inowrocławskim, remont chodnika zlokalizowanego wzdłuż cmentarza.

Druga interpelacja dotyczyła wykonania dokumentacji przebudowy ulic Wspólnej i Miesza I oraz ujęcia ich w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Wnioski w sprawie opracowania dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych (ulic Wspólnej i Mieszka I) zostaną przedstawione Radzie Miejskiej do projektu budżetu na lata kolejne. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe Gminy nie ma możliwości wykonania wskazanych dokumentacji w 2017 roku. O kolejności wykonywania zadań decyduje możliwość pozyskania środków zewnętrznych na ich realizację. W przypadku wskazanych inwestycji istnieje możliwość ich wykonania jedynie ze środków budżetowych Gminy Kruszwica. Ponadto w przypadku ul. Mieszka I niezbędne jest nabycie gruntu pod część  urządzeń kanalizacji deszczowej - wyjaśnił włodarz.

Jak wynika z informacji przedstawionych przez Urząd Miejski w Kruszwicy działania w sprawie pozyskania potrzebnej nieruchomości planowane są na pierwsze półrocze 2017 roku. Ostateczne decyzje podjąć ma jednak Rada Miejska. 


Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz