Znamy termin XXVI sesji Rady Miejskiej w Kruszwicy [PROGRAM]


Obrady XXVI sesji Rady Miejskiej w Kruszwicy odbędą się 29 listopada o godzinie 14:00. Radni będą debatować w sali Ochotniczej Straży Pożarnej  przy ul. Niepodległości w Kruszwicy.


Poniżej proponowany porządek obrad.

1. Otwarcie obrad XXVI sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad- podjęcie uchwały.
3. Przyjęcie protokółu z obrad XXV sesji- podjęcie uchwały.
4. Informacja Przewodniczących komisji o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Burmistrza Kruszwicy o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i wnioski złożone w trakcie XXV sesji.
7. Składanie interpelacji i zapytań.
8. Składanie wniosków i zapytań przez Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kruszwica na 2017r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2016r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruszwica na lata 2016 – 2023.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Zespołu Oświaty
i Wychowania w Kruszwicy oraz nadania statutu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia, w odniesieniu do jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych, jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
15. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Kruszwica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2017.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Kujawską, Kolegiacką, Folwarczną, Cichą i Zacisze w miejscowości Kruszwica.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica w miejscowościach Papros, Skotniki, Wola Wapowska, Piaski, Wróble i Piecki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015 – 2023.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kruszwicy przy ul. Jana Kasprowicza.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kruszwicy przy ul. Popiela 3.
21. Wolne wnioski i zapytania.
22. Zamknięcie obrad sesji.
Na podstawie art. 25 w/w ustawy niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę prawną do zwolnienia z pracy na czas trwania prac Rady.
Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz