Sesja budżetowa już 15 grudnia


Obrady XXVII sesji Rady Miejskiej w Kruszwicy odbędą się 15 grudnia 2015 roku o godzinie 13:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Niepodległości w Kruszwicy. Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie  obrad  XXVII sesji  i stwierdzenie  quorum.
2. Wybór  sekretarza  obrad- podjęcie uchwały.
3. Przyjęcie  protokółu  z  obrad  XXVI sesji- podjęcie  uchwały.
4. Informacja Przewodniczących komisji o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Burmistrza Kruszwicy o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i wnioski złożone w trakcie XXVI sesji.
7. Składanie interpelacji i zapytań.
8. Składanie wniosków i zapytań przez Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.
9. Przyjęcie budżetu Gminy Kruszwica na rok 2017.
    - wystąpienie Burmistrza Kruszwicy,
    - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
    - koreferat Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
    - dyskusja nad budżetem,
    - podjęcie uchwały.
10. Przyjecie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszwica na lata 2017-2030.
   - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
   - podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2017.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie obrad sesji.             Na podstawie art. 25 w/w ustawy niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę prawną do zwolnienia z pracy na czas trwania prac Rady.


Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz