Rok 1942: Goniec Obozowy o sprawach bieżących. Wspomniana Kruszwica


Czasopismo tworzone przez żołnierzy 2 Dywizji Strzelców Polskich gen. Bronisława Prugara-Ketlinga było redagowane w Szwajcarii po przegranych walkach we Francji w 1940 roku. W numerze z 1 lutego 1942 pojawia się Kruszwica.


W numerze 3 z 1 lutego 1942 skomentowana została aktualna sytuacja na ziemiach polskich i polityka międzynarodowa. Na łamach Gońca informowano m.in. o oświadczeniu Sikorskiego, które donosiło o pozwoleniu Stalina na zwiększenie liczebności wojska polskiego na obszarze ZSRR do 6 dywizji (100 tysięcy ludzi) i przesunięcie 25 tysięcy osób na "średni" Wschód, specjalnym dodatku gwiazdkowym przyznanym przez ministra spraw wewnętrznym Węgier dla polskich uchodźców, a także o ostatnich zarządzeniach krakowskiej dyrekcji kolejowej.

-Zostały zniemczone wszystkie nazwy na budynkach stacyjnych. Ma się odtąd pisać na tablicach biletach nie Kraków lecz Kraku, nie Jarosław lecz Jaroslau, Nowy Targ został nazwany Neumarkt, Rzeszów-Reichshof, Krzeszowice-Kressendorf, Nowy Sącz-Neusandez itd. Powyższe rozporządzenie dotyczy również Warszawy, która odtąd mianowaną jako Warschau. Inne zmiany odwiecznych i ważnych nazw polskich miejscowości podajemy jako typowy przykład stwarzania faktów dokonanych: Będzin-Bendsburg, Olkusz-Ilkenau, Chrzanów-Krenau, Kruszwica-Vikingen, Lipn-Leipe,Wieliczka-Gross-Salze, Puławy-Pulawy-napisano na łamach wojennej prasy.

Pierwszy numer Gońca Obozowego wydano w nakładzie 7 tys. egzemplarzy wyszedł 1 września 1940 roku, zaś do końca wojny ukazało się 129 numerów. Pismo miało obieg między obozami i podlegało cenzurze (od marca do sierpnia 1941 było zawieszone). Czasopismo sięgało do dzieł klasyki narodowej, publikowało teksty związane ze świętami i rocznicami państwowymi, informacje o życiu obozów. Oprócz wierszy i tekstów żołnierzy internowanych w obozie w piśmie znalazły się też przedruki utworów z prasy emigracyjnej, rzadziej z konspiracyjnej w kraju. Pod pseudonimem artykuły ogłaszał Józef Maria Bocheński.
Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz