Dzisiaj Wszystkich Świętych. To czas refleksji i zadumy1 listopada obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. To czas refleksji i zadumy na życiem i śmiercią.
Tego dnia odwiedzamy groby bliskich: zapalamy znicze, modlimy się za zmarłych, składamy okolicznościowe wieńce i wiązanki. Zwyczaj praktykowany jest od lat zarówno przez osoby wierzące i bezwyznaniowe.

1 listopada to dzień wspominania znanych i anonimowych świętych. Chrześcijańska tradycja nakazuje upamiętnianie uroczystości Wszystkich Świętych.Szacunek do śmierci i zmarłych jest ważnym elementem wiary katolickiej.

Wszystkich Świętych rozpoczyna okres poświęcony wspomnieniom zmarłych. Wierni odwiedzają groby bliskich, aby zapalić znicze, pomodlić się za swych bliskich zmarłych, złożyć okolicznościowe wieńce i wiązanki.

Sama uroczystość Wszystkich Świętych wywodzi się ze wspominania w jednym, wybrany dniu, wszystkich męczenników chrześcijańskich.Obchody takie, w różnych Kościołach wschodnich prowincji Cesarstwa Rzymskiego, wprowadzano w IV wieku. Ich daty były zróżnicowane lokalnie, ale najczęściej przypadały w okresie Wielkanocy. Efrem Syryjczyk zanotował, że w połowie IV wieku, w Edessie obchodzono wspomnienie wszystkich męczenników 13 maja.  

Według kalendarza z Nikomedii z IV wieku, przypadało ono na pierwszy piątek po Wielkanocy. Ten termin przyjął w V wieku Kościół perski, zachował się on współcześnie w kalendarzu Kościoła chaldejskiego.

Jan Chryzostom wspomniał na początku V wieku, że w Konstantynopolu obchodzono laudację wszystkich męczenników chrześcijańskich, z całego świata, w pierwszą niedzielę po Zielonych Świątkach.  Termin ten potwierdzają bizantyjskie kalendarze liturgiczne.


1 listopada wprowadzono w Rzymie najprawdopodobniej pod wpływem dawnego zwyczaju, występującego u Anglosasów i Franków.  Liczne bowiem świadectwa z IX wieku przekazują, że w Anglii i państwie Franków obchodzono 1 listopada uroczystość zwaną sollemnitas sanctissima. W związku z tym uważa się, że Wszystkich Świętych ma genezę przedchrześcijańską. Germanie oraz Celtowie organizowali jesienią uroczystości ku czci zmarłych.Niektórzy uczeni wiążą Wszystkich Świętych z obrzędowością celtycką, ponieważ rok kalendarzowy i obrzędowy Celtów rozpoczynał się w listopadzie. 

W roku 835 papież Grzegorz IV zwrócił się do cesarza Ludwika Pobożnego, aby ten wprowadził obowiązkowe obchody uroczystości sollemnitas sanctissima 1 listopada w całym cesarstwie.

W roku 935 papież Jan XI wyznaczył na 1 listopada osobne święto ku czci Wszystkich Świętych, które miało obowiązywać w całym Kościele. Wprowadził też wigilię tego święta.  W roku 1475 papież Sykstus IV ustanowił w dniu 1 listopada obowiązkową dla wszystkich wiernych uroczystość i dołączył do niej oktawę obchodów. Wigilia i oktawa zostały zniesione w roku 1955 przez papieża Piusa XII.

Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz