W czwartek sesja Rady Miejskiej. Zobacz o czym będą debatować radni
Najbliższa sesja Rady Miejskiej odbędzie się 27 października o godzinie 14:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Niepodległości w Kruszwicy. Poniżej prezentujemy plan obrad.
Proponowany porządek obrad:
1.  Otwarcie  obrad  XXV sesji  i stwierdzenie  quorum.
2.  Wybór  sekretarza  obrad- podjęcie uchwały.
3.  Przyjęcie  protokółu  z  obrad  XXIV sesji- podjęcie  uchwały.
4. Informacja  Przewodniczących  komisji o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja  Burmistrza Kruszwicy o pracy w okresie  międzysesyjnym.
6. Odpowiedzi  Burmistrza  na interpelacje i wnioski złożone w trakcie XXIV sesji.
7. Składanie  interpelacji  i  zapytań.
8. Składanie  wniosków i zapytań przez Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.
9. Sprawozdanie z działalności WOPR i OSP.
10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kruszwica za rok szkolny 2015/2016.
11. Analiza oświadczeń majątkowych.
12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie zmian w  budżecie  Gminy  Kruszwica  na rok 2016.
13. Podjęcie   uchwały  w  sprawie  zmian  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Gminy  
Kruszwica  na  lata  2016-2023.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie obrad sesji.

Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz