Trzeba przezwyciężyć w sobie nihilizm i obojętność [KOMENTARZ]

Nasza obecność w Łagiewnikach, podczas II Marszu Patriotycznego ma charakter symboliczny, gdyż poza nią musimy mieć mieć świadomość i pamięć o innych miejscach kaźni synów i córek nadgoplańskiej ziemi.

 

Pamiętamy o lesie w Rożniatach, o inowrocławskim więzieniu, o lasach gniewkowskich, gdzie w połowie października 1939 rozstrzelano dra Juliusza Trzcińskiego, przedwojennego ministra ds. byłej dzielnicy pruskiej oraz właściciela majątku Ostrowo, ale także o miejscach, które nie są dziś znane, a kryją w sobie kolejne karty z tragicznej historii okupacji wojennej nad Gopłem.

Do Łagiewnik warto udać się razem. Tegoroczny marsz pokazał,że w jednym celu mogą iść zarówno starsi jak i młodsi, uczniowie i nauczyciele, mieszkańcy i przedstawiciele władz. Pośród tych, którzy zdecydowali się przyjść, czuć wewnętrzną potrzebę przybycia na tę polanę, aby uczcić pamięć tych niewinnych, którzy w 1939 roku stracili swoje życie. W tej naszej obecności ukazuje się piękny duch patriotyzmu, miłości do małej ojczyzny i jej historii. W tym miejscu warto przypomnieć słowa jednego, obok marszałka Józefa Piłsudskiego, z ojców odrodzonej II Rzeczypospolitej, Romana Dmowskiego: "Polakiem jestem, więc mam obowiązki polskie". Jak rozumieć te słowa w kontekście uroczystości w Łagiewnikach? 

Nasza obecność jest jedną z form spełnienia tych obowiązków, gdyż dajemy świadectwo o tym, że zachowujemy w pamięci to miejsce i te tragiczne wydarzenia z 24 IX 1939 roku. Wynika z tego też inny obowiązek - niesienia tego świadectwa do innych ludzi.

Pamięć o historii nie może być traktowana egoistycznie, musimy mówić o tym w naszych rodzinach, naszych środowiskach, żeby pamięć o Łagiewnikach, Rożniatach i innych miejscach martyrologii na naszej, nadgoplańskiej ziemi nie zatarła się, nie stała się tylko przekazem zawartym  w podręcznikach. Ta historia musi być żywa, a dowodem jej żywotności będzie to, jak w kolejnych latach będzie nas na tym marszu przybywać, czy to starszych, czy to młodszych. Tylko wtedy możemy mieć poczucie spełnionego obowiązku. 

Nie pozwólmy na to, aby zapanowała obojętność wobec pamięci o historii, przekazujmy wiedzę o historii tej starej, piastowskiej ziemi następnym pokoleniom. Nie jest to jednak apel skierowany wyłącznie do osób ze starszych generacji, ale nade wszystko do osób z mojego pokolenia, które osiągnęło bądź osiąga pełnoletność, aby w sobie przezwyciężyć ten nihilizm i obojętność.

Nie dopuśćmy do tego! Zachęcajmy, rozmawiajmy z naszymi rówieśnikami, z młodszym rodzeństwem, kuzynostwem, znajomymi, żeby nasze kolejne patriotyczne wydarzenia związane z historią Kruszwicy gromadziły coraz więcej ludzi, żeby pamięć o ofiarach z Łagiewnik, Rożniat i wielu innych miejsc nie stała się legendarną opowiastką o dawno zamierzchłych czasach. Karta martyrologiczna Narodu Polskiego jest tak ogromna, iż mam pewność, że nie ma takiej polskiej rodziny, której przedstawiciel nie podlegałby jakimkolwiek represjom w latach okupacji. 

Właśnie dlatego od początku września Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne tworzy listę represjonowanych  kruszwiczan i mieszkańców gminy, aby uświadomić nam wszystkim, jak wielu ludzi, naszych przodków i krewnych zostało wywiezionych na przymusowe roboty w głąb Niemiec, ilu wysłano do obozów koncentracyjnych, do obozów pracy, bądź ilu kruszwiczan zostało przymuszonych do pracy w majątkach ziemskich, znajdujących się na okupowanych terenach i będących pod zarządem okupanta. Właśnie po to powstaje ta lista, żeby pamięć o tej największej w dziejach tragedii była ciągle żywa i przekazywana kolejnym pokoleniom jako przestroga. 

Powiedziano kiedyś, że Naród, który nie szanuje pamięci o swojej historii, traci życie. Nie pozwólmy na to, aby kiedykolwiek powtórzył się 1 września 1939r., aby zamiast do szkół i miejsc pracy iść na front i walczyć o wolność swoją i swojej Ojczyzny. Dlatego ten nihilizm, obojętność, ale też i egoizm musimy w sobie zwalczyć i zachęcać do tego innych, żeby stwierdzenie „Historia kołem się toczy” w tym przypadku pozostało wyłącznie pustym sloganem.

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz