Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" szuka pracownika [OGŁOSZENIE]

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit w Kruszwicy ogłosił nabór na wolne stanowisko. Poniżej szczegóły oferty.

 

 

 

Stanowisko:

specjalista ds. organizacji imprez i promocji kultury

wymiar : pełny etat

1. Wymagania

- wykształcenie wyższe związane z kulturą , humanistyczne lub zarządzanie

- dobra znajomość obsługi komputera w obszarze środowiska Windows , program MS Office, obsługa poczty elektronicznej

-umiejętność pozyskiwania środków finansowych

-komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie

-dyspozycyjność pozwalająca na pracę w weekendy

-umiejętność samodzielnego i analitycznego myślenia oraz pisemnego formułowania pism, tekstów

- znajomość przepisów prawa w zakresie: procedur administracyjnych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej , ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,

- prawo jazdy kategorii B

- posiadanie samochodu prywatnego, wykorzystanego do celów służbowych

2. Zakres obowiązków

-organizowanie przedsięwzięć kulturalnych,

-nadzór nad przebiegiem organizowanych imprez oraz ich procesem przygotowań, w tym kontakty z artystami oraz sponsorami,

-organizacja przedsięwzięć dla dzieci i młodzieży

-organizacja festiwali i przeglądów muzycznych, wokalnych, tanecznych w zakresie przygotowania: planów działań, regulaminów, kart zgłoszeń, scenariuszy imprez

- planowanie i opracowanie aplikacji projektowych w celu pozyskania zewnętrznych środków pomocowych na organizację imprez

- reklamą i promocja organizowanych imprez: opracowanie materiałów reklamowych, kontakt z mediami, kontakt ze szkołami, urzędami, administracji lokalnej,

-realizacja projektów: nadzór nad prawidłowym przebiegiem imprez: koordynacja realizacji scenariusza, współpraca ze wszystkimi uczestnikami

-prowadzenie dokumentacji i archiwizacja organizowanych przedsięwzięć (sprawozdania, informacje prasowe, dokumentalne, zdjęciowe, itp.)

-pozyskiwanie sponsorów prowadzonych działań (nagrody rzeczowe, środki finansowe)

-koordynacja w czasie odbywających się imprez z przestrzeganiem przepisów BHP

3. Wymagane dokumenty*:

1) list motywacyjny;

2) życiorys - curriculum vitae;

3) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje;

*Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202 ze zm)"

9. Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. organizacji imprez należy składać osobiście w sekretariacie Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy, lub drogą pocztową na adres: Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy, ul. Poznańska 17 88-150 Kruszwica w terminie do dnia 17 października 2016r.

Aplikacje niekompletne lub, które wpłyną do placówki po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną o tym poinformowani telefonicznie.

Dyrektor Barbara Biczkowska

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz