Lista represjonowanych kruszwiczan. Zobacz ostatnią aktualizację danych

Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne aktualizuje na bieżąco listę represjonowanych kruszwiczan. Mowa o osobach więzionych w hitlerowskich i sowieckich więzieniach.

 

 

Lista, ostatnia aktualizacja 06.09.2016 r.:

Lista znajduje się pod adresem:

http://kruszwicahistoria.blogspot.com/2016/09/lista-represjonowanych-kruszwiczan-w_4.html#comment-form

Adamiak Roman, syn Czesława i Rozalii ur. 09.02.1933 r. w Kruszwicy. Robotnik przymusowy w Kruszwicy od 10.1940 do 01.1945 r.  

 

Banachowski Stanisław, syn Kazimierza i Anny, ur. 10.04.1919 r. w Kruszwicy. Robotnik przymusowy zatrudniony w Berlinie Niemcy od 04.1942 do 05. 1945 r. przeżył.

 

Białas Józef, syn Andrzeja ur. 15.06.1898 r. w Kruszwicy. Robotnik przymusowy, zatrudniony w Szczecinie, przybył z Kempen. Przeżył powrócił 12.04.1946 r.

 

Bindas Tadeusz, syn Jana i Stanisławy, ur. 1924.04.16 w Kruszwicy, zm. 1991.01.10. Robotnik przymusowy, miejsce pracy Poznań. (represjonowany 10.1940-01.1945).

 

Brauer Ewa z domu Gościniak, córka Józefa i Józefy. Ur. 11.12.1921 r. w Kruszwicy. Robotnik przymusowy, zatrudniona w rolnictwie, miejsce pracy Oldenborstel (Steinburg) Niemcy od 07.1940 do 05.1941 r.

 

Byra Anna z domu Kijewska, córka Józefa i Stanisławy, ur. 28.07.1920 r. w Kruszwicy, zm. 30.09.2005 r. Przed wojną mieszkała w Bydgoszczy. Robotnik przymusowy, zatrudniona w rolnictwie. Pracodawca Fr. Strube, miejsce pracy Schlanstedt (Oscherlben) Niemcy od 01.1941 do 04.1945 r.

 

Ciesielczak Barbara z domu Kasprzak, córka Adama i Joanny ur. 01.12.1925 r. w Kruszwicy, zm. 09.02.2004 r. Przetrwała roboty przymusowe, zatrudniona w Gniewie od 1939 do 1941 r.

 

Ceremus Jan, syn Jana i Marii, ur. w Kruszwica 1929.10.20. Robotnik przymusowy w Kruszwicy, pracodawca nazywał się Paul Prodsdorf. ( infor. o prześladowaniach 07-1943-01.1945).

 

Chwiałkowski Zenon, syn Jana i Marianny, ur. 24.11.1927 Kruszwica, zm. 08.12.1995. Pracownik Cukrowni w Kruszwicy (prześladowany: 12.1941-11.1943).

 

Ciesielski Sylwester, syn Jana, ur. 20.12.1928 w Kruszwicy, przed wojną mieszkał w Inowrocławiu, z zawodu siodlarz. Z Bochum, przez Szczecin dotarł do Inowrocławia (data powrotu 30.03.1946).

 

Cieślak Władysław, syn Józefa i Heleny ur. 21.11.1926 r. w Kruszwicy, zm. 26.07.1999 r. Zatrudniony w rolnictwie w Chełmcach koło Kruszwicy, od 01.1940 do 11.1942 r.

 

Czarniak Eugeniusz, syn Jana i Rozalii, ur. 13.01.1931 w Kruszwicy, zm. 06.01.2002. Pracował w Kobylnikach. Data represji 10.1940-10.1944.

 

Demek Bonifacy, syn Józefa i Katarzyny, ur. 14.05.1927 r. w Kruszwicy. Rootnik przymusowy zatrudniony w Kruszwicy od 04.1941 do 01.1945 r.

 

Dudek Krystyna, córka Kazimierza i Heleny ur. 26.08.1931 r. w Kruszwicy, zm. 04.09.1997 r. Robotnik przymusowy w Hohenrxleben bernburg Niemcy od 10.1942 do 03.1945 r.

 

Dutkowski Adam, syn Jana i Heleny, ur. 18.12.1928 w Kruszwicy, zm. 25.05.1999. Pracował w Karsku. Data represji 07.1942-12.1944.

 

Drogowski Marian, syn Józefa i Wiktorii, ur. 25.01.1930 r. w Kruszwicy, zatrudniony w rolnictwie Chasko (Mogilno) od 05.1942 do 01.1945 r. przeżył roboty przymusowe.

 

Drogowski Zenon, syn Józefa i Wiktorii, ur. 18.12.1931 r. w Kruszwicy. Rootnik przymusowy zatrudniony w Chabsko (Mogilno) od 06.1942 do 01.1945 r.

 

Dutkowski Czesław, syn Józefa i Marianny, ur. 22.01.1926 r. w Kruszwicy. Robotnik przymusowy zatrudniony w rolnictwie, pracodawca: F. Scheer, miejsce pracy Neu Grebs (Ludwigslust) Niemcy od 1941 do 1945 r. przeżył.

 

Dutkowski Jan, syn Józefa i Marianny, ur. 16.04.1916 r. w Kruszwicy, zm. 29.02.1996 r. Uwięziony w obozie koncentracyjnym, zatrzymany 05.1944 r. Osadzony w Natzweiler Dachau, zwolniony 04.1945 r.

 

Dziekaniak Wacław, syn Józefa ur. 22.02.1929 r. w Kruszwicy, zm. 15.09.1996 r. Robotnik przymusowy zatrudniony w Polanowicach od 09.1943 do 01.1945 r.

 

Fronczek Zuzanna z domu Lutomska, córka Józefa i Józefy. Ur. 05.04.1925 r. w Kruszwicy, przed wybuchem wojny mieszkała w Kruszwicy. Zatrudniona w przemyśle, robotnik przymusowy u paula Erasmi & CO Luebeck Niemcy od 07.1941 do 05.1945 r.

 

Głodek Jan, syn Jana i Antoniny, ur. 13.07.1927 w Kruszwicy, zm. 06.11.1999. Przeżył represje 02.1942-02.1945. Miejsce pracy Poznań, pracodawca nazywał się Focke Wulf, zatrudniony w przemyśle.

 

Graczkowski Stanisław, syn Kazimierza ur. 04.05.1930 r. w Kruszwicy zm 24.04.1997 r. Robotnik przymusowy zatrudniony w Kruszwicy od 05.1944 do 01.1945 r.

 

Groll Janina ( z domu Pawlak), córka Jana i Franciszki, ur. 21.05.1923 w Kruszwicy. Przed wojną mieszkała w Inowrocławiu. Przeżyła represje, pracowała w przemyśle w BTF-Textilwerke GMH & CO w Bremen-Niemcy 1942.05.01-1945.04.01.

 

Gościniak Jan, syn Józefa i Józefy z domu Grobecka ur. 03.08.1905 r. w Kruszwicy, krawiec. Uczestnik walk Kampanii wrześniowej 1939 r. 59 I.R. Gefr. Wzięty do niewoli w Warszawie 22.09.1939 r. Osadzony w Stalag I A, nr jeniecki 76336.

 

Gościniak Tadeusz, syn Józefa ur. 06.02.1903 r. w Kruszwicy, urzędnik. Przed wybuchem wojny mieszkał w Kruszwicy. Aresztowany 10.1943 r. za działalność w Ruchu Oporu – Polska Armia Powstańcza. Osadzony w Gross-Rosen 24.04.1944 r. Zwolniony 02.1945 r.

 

Grzelak Józef, syn Jana, ur. 02.01.1922 r.  w Kruszwicy, zm. 18.12.1991. Przeżył roboty przymusowe w Poremba od 03.1942-05.1943.

 

Gościniak Leon, ur. 11.06.1900 r. w Kruszwicy. Więzień obozu Auschwitz, przewieziony transporterem 30.06.1941 r. z Radomia. Numer jeniecki 17456.

 

Gubarewicz Helena, córka Jana i Franciszki Pawlaków. Ur. 26.04.1925 w Kruszwicy, zm. 07.04.2001. Przed wojną mieszkała w Inowrocławiu. Zatrudniona jako pracownik przymusowy w czasie II wojny w Hugo Schneider AG Metallwarenfabrik w Altenburg Niemcy 1943.03.01-1945.02.01.

 

Hermanowski Henryk, syn Piotra i Katarzyny, ur. 01.02.1925 r. w Kruszwicy. Robotnik przymusowy zatrudniony w przemyśle w Fabryce Sprzętu Wojskowego Nuernber Niemcy od 03.1942 do 04.1945 r.

 

Jabłoński (lub Jablonski, Jabłonski?) Tomasz, syn Andrzeja, imię matki nieznane z domu Zielińska (Zielinska?). Ur. 28.09.1902 r. w Kruszwicy. Uczestnik walk Kampanii wrześniowej 1939 r. Przydział 82.Inf.Reg. Stopień Gefr. Jeniec więzienny, uwięziony 05.10.1939 r. Krzywda. Osadzony w Stalag IV A, Elsterhorst, numer jeniecki 15696. Prawdopodobnie uciekł, źródła podają, że został ponownie uwięziony 28.01.1941 r. i osadzony w Stalag IV B, obóz jeniecki IV A Muhlberg (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach w Opolu).

 

Jagusiak Wanda, córka Józefa i Heleny, ur. 25.01.1939 r. w Kruszwicy. Nieletnia ofiara wojny, dziecko deportowane, miejsce represji Karlsruhe od 07.1944 do 04.1945 r. Niemcy.

 

Janeczek Ireneusz, syn Piotra i Leokadii, ur. 10.03.1927 r. w Kruszwicy. Uwięziony w obozie przesiedleńczym od 09.1940 r. Łódź-Żeligowskiego, przeżył.

 

Jankowska Genowefa, córka Kazimierza i Józefy ur. 24.12.1927 r. w Kruszwicy. Robotnik przymusowy zatrudniony w Kruszwicy od 02.1940 do 12.1943 r.

 

Januszkiewicz Janina, córka Jana i Katarzyny Skomskich. Ur. 22.09.1919 w Kruszwicy. Pracownik przymusowy w Berliner Wellpappenwerk, Berlin-Niemcy, 01.12.1942-01.04.1945 (możliwe też, że od listopada 1942 do maja 1945 różne źródła).

 

Jaworski Władysław, syn Jana i Wiktorii, ur. 04.09.1924 w Kruszwicy, zm. 07.02.2000. Mieszkał przed wojną w Inowrocławiu. Pracował w rolnictwie, miejsce pracy: Huettendorf (Nuernberg) Niemcy od 01.03.1942-01.04.1945.

 

Jędrzejewska Władysława z domu Makowska, córka Henryka i Heleny, ur. w Kruszwicy 27.09.1925 r. Zatrudniona na kolei w Wolmirstedt Niemcy od 10.1944 do 04.1945 r.

 

Jóźwiak Bogdan, syn Jana i Władysławy, ur. 10.06.1922 w Kruszwicy. Przeżył rooty przymusowe, zatrudniony w przemyśle DWM AG Poznań 01.1944-01-1945 r.

 

Jóźwiak Teresa, córka Józefa i Walerii, ur. 30.05.1930 r. w Kruszwicy. Robotnik przymusowy zatrudniona w rolnictwie w Kruszwicy od 05.1942 do 12.1944 r.

 

Karolak Edward, Syn Józefa i Marii, ur. 03.08.1924 r. w Kruszwicy. Przed wojną mieszkał w Kruszwicy, zm. 22.02.2009 r. Robotnik przymusowy zatrudniony w rolnictwie, miejsce pracy Meklenburg Niemcy od 04.1940 do 04.1945 r.

 

Kapczyński Bolesław, syn Adama i Marii, ur. 21.07.1931 r. w Kruszwicy. Przeżył roboty przymusowe, zatrudniony w rolnictwie, pracodawca Gierke, miejsce pracy Łojewo pow. Inowrocław, od 05.1942 do 01.1945.

 

Kasprzak Zenon, syn Adama i Janiny, ur. 23.11.1923 r. w Kruszwicy, zm. 21.09.1995 r. Przeżył roboty przymusowe, zatrudniony na kolei w Leipzig Niemcy od 06.1944 do 03.1945 r.

 

Kępska Krystyna, córka Józefa i Stanisławy, ur. 13.09.1938 r. w Kruszwicy. Nieletnia ofiara wojny, dziecko deportowane. Miejsce represji Altmersleben (Salzwedel) od 08.1942 do 05.1945 r. Niemcy.

 

Kępski Józef, syn Józefa i Stanisławy, ur. 19.10.1939 r. w Kruszwicy. Nieletnia ofiara wojny, dziecko deportowane do Altmersleben (Salzwedel) Niemcy od 08.1942 do 05.1945 r.

 

Kilińska Urszula, syn Piotra i Weroniki ur. 06.06.1929 r. w Kruszwicy. Pracownik przymusowy zatrudniona w rolnictwie, pracodawca E. Buhse Kruszwica od 06.1943 do 01.1945 r.

 

Kilińska Zofia z domu Sieradzka, córka Andrzeja i Antoniny, ur. 12.02.1921 r. w Kruszwicy. Przed wojną mieszkała w Kruszwicy. Robotnik przymusowy, zatrudniona w rolnictwie Boeckum (Lippstadt) Niemcy od 10.1941 do 03.1945 r.

 

Koczorowicz Czesław, syn Adama i Zofii, ur. 13.07.1930 r. w Kruszwicy, zm. 17.05.1994 r. Przeżył roboty przymusowe, zatrudniony w przemyśle w Zuckerfabriken AG w Kruszwicy od 10.1944 do 01.1945 r.

 

Krawczak józef, syn Józefa i Pelagii, ur. 14.03.1936 r. w kruszwicy, dziecko deportowane do Berlina 05.1945 r. Niemcy.

 

Kurczalski Aureli, syn Stefana i Ludwiki, ur. 09.04.1925 r. w Kruszwicy, zm. 27.11.2004 r. Przeżył roboty przymusowe, zatrudniony w Salzburgu Austria od 04.1943 do 05.1945 r.

 

Lewandowska Bronisława (z domu Cieślak), córka Jana i Józefy, ur. 26.01.1915 w Kruszwicy, zm. 28.04.2000 r. Przed wojną mieszkała w Trzyszczynie. Robotnik przymusowy zatrudniony w rolnictwie DREIHOF 1940-1945 r., a także przez GERDHAUTER w DREIHOF (KARLSRUHE) Niemcy 1945 r.

 

Lewandowska Wanda, córka Andrzeja i Wiktorii, ur. 25.03.1926 r. w Kruszwicy, zm. 22.03.2002 r. Przed wojną mieszkała w Kruszwicy. Robotnik przymusowy, zatrudniona w Bremer Woll Kaemmarei Brenien Blumenthal, Bremen Niemcy od 08.1941 do 04.1945 r.

 

Lewandowski Zenon, syn Stefana i Stanisławy, ur. 12.12.1929 r. w Kruszwicy, zm. 09.03.2001 r. Robotnik przymusowy zatrudniony w Kruszwicy od 12.1943 do 01.1945 r.

 

Madaj Edmund, syn Jana i Anny, ur. 16.05.1926 w Kruszwicy. Przeżył roboty przymusowe, zatrudniony w rolnictwie w Grodztwie pow. inowrocławski 10.1939-05.1942 r.

Marciniak Józef, syn Jana i Marianny, ur. 12.02.1918 w Kruszwicy, zm. 23.05.1998 r. Zatrudniona w czasie wojny, jako pracownik przymusowy w rolnictwie SCHWOEBER od 07.1940-04.1945 r.

 

Majchrzak Tadeusz, syn Józefa i Genowefy ur. 29.01.1923 r. w Kruszwicy. Rootnik przymusowy zatrudniony w Goldenstaedt Niemcy od 12.1940 do 05.1945 r.

 

Markowicz Zofia z domu Owczarek, córka Józefa i Józefy, ur. 24.12.1928 r. w Kruszwicy, zm. 05.06.2002 r. Przed wojną mieszkała w Jezioro Małe powiat Strzelno. Robotnik przymusowy zatrudniona w przemyśle, pracodawca CG Haenel, miejsce pracy Shul (Schlesignen) Niemcy 08.1944 do 03.1945 r.

 

Marólewska Bronisława, córka Jana i Zofii, ur. 28.06.1928 w Kruszwicy, zm. 02.04.2003 r. Pracownik przymusowy zatrudniony w rolnictwie w Kruszwicy 10.1940-06.1944 r.

 

Mazurczak Teodor, syn Józefa i Pelagii, 14.10.1928 r. w Kruszwicy. Robotnik przymusowy zatrudniony w Grundstuecksges F. Den. R.W.M..H. Inowrocław od 11.1942 r.

 

Mądry Jan, syn Jana, ur. 26.08.1912 w Kruszwicy, magazynier. Aresztowany w czasie wojny 01.11.1943 r. za przynależność do Polskiej Armii Powstańczej. Skazany na obóz koncentracyjny GROSS-ROSEN 22.04.1944-26.04.1944 r., nr 308…?

 

Michalak Aniela, córka Jana, ur. 06.05.1922 w Kruszwicy, zm. 08.09.1993 r. Robotnik przymusowy w ZWICKAU 06.1940-10.1943 r.

 

Michalak Stefania, córka Stefana i Teresy, ur. 30.12.1929 r. w Kruszwicy. Robotnik przymusowy zatrudniona w rolnictwie w Lachmirowicach pod Kruszwicą od 07.1942 do 01.1945 r.

 

Molenda Antoni, syn Jana i Michaliny, ur. 04.01.1911 w Kruszwicy, zm. 13.08.1979 r. Wzięty do niewoli 01.09.1939 r. trafił do obozy jenieckiego (?), zwolniony 01.10.1939 r.

 

Morawska Anna z domu Owczarek, córka Józefa i Józefy ur. 07.08.1931 r. w Kruszwicy. Przed wojną mieszkała w Jezioro Małe pow. Strzelno. Robotnik przymusowy zatrudniona w przemyśle: Suhler Jagd und Sportwaffen GMH SUHL Niemcy od 08.1944 do 03. 1945 r. 

 

Nadzieja Edmund, syn Czesława i Pelagii ur. 18.11.1926 r. w Kruszwicy, zm. 12.03.2007 r. Robotnik przymusowy, zatrudniony w rolnictwie w Klockenhagen Niemcy od 10.1940 do 05.1945 r.  

 

Nalewaj Leszek, syn Józefa i Marii ur. 28.09.1928 r. w Kruszwicy. Robotnik przymusowy, zatrudniony w rolnictwie w Kruszwicy 06.1942-09.1944 r.  

 

Nowacki Konrad, syn Adama i Salomei ur. 08.02.1930 r. w kruszwicy, zm. 24.05.2002 r. Pracownik przymusowy w rolnictwie, pracodawca Heins Asmut, miejsce pracy Konary pow. Inowrocław od 05.1942 do 01.1945 r.

 

Nowaczyk Tadeusz, syn Jana i Rozalii, ur. 19.08.1926 w Kruszwicy, zm. 07.02.1999 r. Robotnik przymusowy, miejsce pracy Brześć od 01.1940-08.1942 r.

 

Nowak Marian, syn Józefa i Stanisławy ur. 15.03.1925 r. w Kruszwicy, zm. 26.07.2000 r. Przeżył roboty przymusowe w Wolfsburg od 1940-1944 r. Jego pracodawcą był Albert Velver, miejsce pracy Ohrum Niemcy.  

 

Nowak Tadeusz, syn Wawrzyńca ur. 09.03.1923 r. w Kruszwicy, zm. 03.12.1991 r. Przeżył obóz koncentracyjny, uwięziony 10.1939 r. w Nauthausen zwolniony 05.1945 r. 

Ornatek Bronisław urodzony 7 września 1912 r. w Kruszwicy syn Józefa i Katarzyny Patyk . Aresztowany dnia 1.11.1943 r. przez Gestapo w Kruszwicy i osadzony w obozie przejściowym Inowrocław - Błonie .Dnia 10.02.1944 r. przewieziony  do Poznań Fort VII , a następnie dnia 15.03.1944 r. do obozu Żabikowo . Dnia 24.04.1944 r. przewieziony obozu koncentracyjnego Gross-Rosen i zarejestrowany pod nr 30791. Następnie od dnia 10.02.1945 r. do 1.04.1945 r. przebywał w obozie Dora Northausen , a następnie w obozie w Bergen - Belsen . Został szczęśliwie oswobodzony przez wojska amerykańskie w Bergen-Belsen 25.04.1945 r. Posiadane odznaczenia Krzyż Oświęcimski , Weteran Walk o Niepodległość i inne. Mimo słabego zdrowia cieszył sie jeszcze powrotem do rodziny , przebywał na emeryturze i zmarł 16.12.2001 r. w Kruszwicy.

 

Pacanowski Tadeusz, syn Jana i Marianny, ur. 22.10.1929 w Kruszwicy. Zatrudniony w rolnictwie do pracy przymusowej w Kruszwicy od 10.1943 do 01.1945 r.

 

Padalewska Hanka, córka Stefana i Franciszki, ur. 17.06.1930 r. w Kruszwicy. Robotnik przymusowy, uwieziona w obozie przesiedleńczym 09.1940 r. Osadzona w Łódź-Żeligowskiego przeżyła.

 

Pamfil (lub Panfil) Kazimierz, syn Jana i Pelagii, ur. 14.10.1918 w Kruszwicy, zm. 23.03.1998 r. Przed wojną mieszkał w Inowrocławiu. Pracownik przymusowy w ROSTOCK Niemcy od 03.1944 do 05.1945 r.

 

Pawlak Marian, syn Jana i Franciszki, ur. 02.07.1927 w Kruszwicy, zm. 18.12.1999 r. Przeżył roboty przymusowe 03.1941-07.1943 r.

 

Pietruszyński Kazimierz, syn Jana i Franciszki, ur. 26.12.1900, zm. 20.09.1941 r. Skazany na obóz koncentracyjny MAUTHAUSEN-GUSEN, zatrzymany 07.1941 r.

 

Pilarska Teresa, córka Stefana i Stanislawy, ur. 10.08.1933 r. w Kruszwicy. Robotnik przymusowy zatrudniona w rolnictwie w Polanowicach koło Kruszwicy od 10.1941 do 03.1944 r.

 

Popiołkiewicz Zbigniew, syn Pawła i Leokadii, ur. 12.10.1929 r. w Kruszwicy. Przeżył roboty przymusowe, zatrudniony w Inowrocławiu od 08.1943 do 01.1945 r.

 

Prandke Maria, syn Jana i Franciszki, ur. 01.12.1921, zm. 16.11.1998 r. Pracownik przymusowy. Zatrudniona w przemyśle DWM Poznań około 11.1940-01.1945 r.

 

Rejman Elżbieta, córka Jana i Józefy, ur. 05.11.1925 w Kruszwicy. Pracownik przymusowy zatrudniony w rolnictwie Kruszwica od 10.1940 do 11.1941 r.

 

Rogoziński Henryk, syn Jana i Leokadii, ur. 04.10.1923 w Kruszwicy, zm. 19.01.1999 r. Zamieszkały przed wojną w Poznaniu. Robotnik przymusowy w berlinie 06.1940-04.1944 r.

 

Rochucka Maria, córka Józefa i Marianny, ur. 29.02.1930 r. w Kruszwicy. Przeżyła roboty przymusowe, zatrudniona na terenie Kruszwicy w rolnictwie od 01.1942 do 01.1945 r.

 

Rutkowski Jan, syn Jana i Cecylii, ur. 26.08.1921 w Kruszwica-Inowrocław. Robotnik przymusowy, zatrudniony w rolnictwie PAMPOW Niemcy od 06.1940-05.1945 r. 

 

Saja Bernard, syn Czesława i Marianny ur. 25.07.1932 r. w Kruszwicy. Robotnik przymusowy, zatrudniony w rolnictwie w Kobylniki (koło Kruszwicy) od 09.1940 do 10.1944 r.

 

Sandecka Maria, córka Józefa ur. 26.10.1912 r. w Kruszwicy, zm. 14.07.1996 r. Robotnik przymusowy zatrudniona w przemyśle Luebeck od 07.1941 do 05.1945 r.

 

Seweryn Marianna z domu Dembek, córka Józefa i Katarzyny ur. 03.09.1924 r. w Kruszwicy, zm. 19.04.2004 r. Robotnik przymusowy zatrudniona w Luebeck od 1941 do 1942 r. Pracodawca DWM AG Niemcy zat. w przemyśle. 

 

Siedlewski Stanisław, syn Mariana ur. 08.10.1934 r. w Kruszwicy, nieletnia ofiara wojny, rodzaj represji pozbawienie opieki rodzicielskiej, wywieziony do Niemiec.

 

Sieradzki Edmund, syn Andrzeja i Antoniny z domu Kruszyńskiej, ur. 17.10.1913 r. w Kruszwicy. Uczestnik Kampanii wrześniowej 1939 r. Przydział wojskowy 59 I.R. Schutze. Jeniec wojenny, wzięty do niewoli 18.09.1939 r. Figuruje na stanie obozu Stalug II D. Osadzony w Stargard, nr jeniecki 19976. Przeniesiony na status robotnika cywilnego, zwolniony 15.06.1940 r.

 

Skomska Kazimiera, córka Jana i Katarzyny, ur. 28.01.1923, zm. 23.12.2006 r. Przed wojną mieszkała w Grudziądzu. Przeżyła roboty przymusowe, zatrudniona w rolnictwie w Ttopiesznie (pow. Żóławski) 1942-1945.

 

Sobczak Łucja, córka Józefa i Joanny ur. 18.11.1916 r. w Kruszwicy. Robotnik przymusowy zatrudniona w Zajączkowie od 02.1943 do 09.1943 r.  

 

Sobek Urszula (z domu Szczepaniak), córka Jana i Weroniki, urodzona 28.06.1922 r. w Kruszwicy, zm. 24.01.2000 r. Przed wojną mieszkała w Inowrocławiu, przeżyła roboty przymusowe w Borgstedt okołp 1940 r. Zmuszona również do pracy w rolnictwie w Borgstedt (Eckenfoerde) w Niemczech, pracodawca Anna Ehlers.

 

Sobieralska Gabriela, córka Andrzeja i Antoniny. Ur. 14.02.1924 r. w Kruszwica-Inowrocław. Przed wojną mieszkała w Bydgoszczy. Pracownik przymusowy, zatrudniona w przemyśle Schleusingen (SUHL) Niemcy, pracodawca Zieh-Stanlwerk GMH (od 04.1943-04.1945 r.) przeżyła.

 

Spychalska Anna z domu Ornatek, córka Józefa i Katarzyny ur. 07.08.1915 r. w Kruszwicy, zm. 15.05.1998 r. Robotnik przymusowy zatrudniona w Suelfeld od 08.1944 do 05.1945 r.

 

 

Spychalski Sławomir, syn Józefa i Anny ur. 23.12.1940 r. w Kruszwicy. Nieletnia ofiara wojny, dziecko deportowane do Sulfeld do 04.1945 r.  

 

Specjał Jadwiga, córka Andrzeja i Franciszki, ur. 16.10.1920 r. w Kruszwicy. Robotnik przymusowy, miejsce pracy Lubartów od 12.1939 do 07.1944 r. przeżyła.

 

Stando Wiktoria, córka Jana i Józefy, ur. 15.08.1919 r. w Kruszwicy. Przeżyła roboty przymusowe w Rendsurgu – Niemcy prawdopodobnie 07.1941-05.1945 r.

 

Superczyński Józef, syn Jana i Józefy z domu Grzybowskiej, ur. 28.01.1908 r. w Kruszwicy, zawód Aktiv. Jeniec wojenny, więziony w Wawer. Data wzięcia do niewoli 20.09.1939 r. Miejsce osadzenia Stalag I A, numer jeniecki 37079. Uczestnik walk wrześniowych 1939 r.

 

Superczyńska Joanna, córka Jana i Katarzyny, ur. 27.08.1912 r. w Kruszwicy, zm. 29.09.2000 r. Przeżyła roboty przymusowe, zatrudniona w przemyśle w Kruszwicy i Poznaniu 04.1941-01.1945.

 

Superczyński Ignacy, syn Jana ur. 24.10.1915 r. w Kruszwicy, z zawodu Szewc. Aresztowany za działalność w ruchu oporu 5 lutego 1943 r. Osadzony w Rawiczu 2 kwietnia 1943 r. Skazany na obóz koncentracyjny w Gross-Rosen 20.03.1944-09.02.1945 r. 

 

Stoszko Krystyna z domu Majchrzak, córka Józefa i Genowefy ur. 28.01.1936 r. w Kruszwicy. Uwięziona w obozie przesiedleńczym 09.1940 r. Miejsce osadzenia Łódź-Żeligowskiego, przeżyła.

 

Ślesińska Danuta z domu Janeczek, córka Piotra i Leokadii ur. 31.07.1931 r. w Kruszwicy, osadzona w obozie koncentracyjnym od 06.09.1940 r.

 

Ślesińska Maria, z domu Janeczek, córka Piotra i Leokadii, ur. 30.01.1929 r. w Kruszwicy, zm. 26.12.2007 r. Uwięziona w obozie przesiedleńczym od 09.1940 r. w Łodzi. 

 

Szablak Benigna, córka Józefa i Pelagii ur. 25.09.1934 r. w Kruszwicy. Nieletnia ofiara wojny, dziecko deportowane do berlina Niemcy 05.1945 r.

 

Szatkowski Kazimir, syn Jana i Bondas ur. 01.02.1904 r. w Kruszwicy. Uczestnik walk Kampanii wrześniowej 1939 r. Przydzial wojskowy 4 a.r. Stopień wojskowy Gefreiter. Jeniec wojenny, wzięty do niewoli w Aleksandrowie 18.09.1939 r. Figuruje na stanie obozu Stalag II A. Osadzony w Neubrandenburg. Zwolniony 30 stycznia 1941 r. przeniesiony do prac przymusowych.

 

Szefel Ewa z domu Prandke, córka Jana i Franciszki, ur. 15.05.1920 r. w Kruszwicy, przed wojną zamieszkiwała Ujście powiat Chodzież. Zatrudniona do prac przymusowych w V. Kermanische Werke Hermsdorf Niemcy od 06.1942 do 04.1945 r. przeżyła. 

 

Szeja Marianna, córka Józefa i Jozefy ur. 21.11.1935 r. w Kruszwicy, zm. 02.03.2003 r. Nieletnia ofiara wojny, dziecko deportowane do SUHL (Schleusingen) Niemcy od 07.1944 do 04.1945 r.

 

Szwarc Marian, syn Jozefa i Anny, ur. 12.04.1924 r. w Kruszwicy, zm. 05.04.2005 r. Robotnik przymusowy zatrudniony w Crossen od 1942 r. Zatrudniony w przemyśle, pracodawca Saegewerk G. Pruefer, miejsce pracy Krosno odrzańskie do 1945 r.  

 

Szudzichowski Stefan, syn Jana i Marianny ur. 10.09.1927 r. w Kruszwicy. Przeżył roboty przymusowe, zatrudniony w Cukrownia Kruswice 1940 r.

 

Świderska Zofia, córka Jana, ur. 13.04.1916 r. w Kruszwicy, zm. 20.05.1992 r. Przeżyła roboty przymusowe, zatrudniona w przemyśle Rogaetz od 05.1941 do 05.1945 r.

 

Tomaszewska Urszula, córka Jana i Stanisława ur. 24.01.1927 r. w Kruszwicy, zm. 30.01.2009 r. Zatrudniona w przemyśle BTF Textilwerke GMBG & CO KG Bremen 1942-1945 r. 

 

Urbanek Zdzisław, syn Czesława ur. 17.01.1915 r. w Kruszwicy, z zawodu księgowy. Aresztowany w Kruszwicy 31.10.1943 r. za działalność w ruchu Oporu. Osadzony w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen od 22.04.1944 r. 

 

Wajer Czesław, syn Józefa i Teofilii ur. 09.07.1928 r. w Kruszwicy, zm. 19.06.2001 r. Robotnik przymusowy, zatrudniony w rolnictwie w Chrosno (okolice Inowrocławia) od 07.1940 do 07.1944 r.

 

Wajer Walenty, syn Józefa i Teofila ur. 11.01.1927 r. w Kruszwicy, przeżył obóz koncentracyjny, uwięziony 15.06.1943 do 31.01.1944 r.  

 

Wawrowska Irena, ur. 28.01.1928 r. w Strzelno, do Kruszwicy przybyła w 1950 r. Roboty przymusowe, osadzona w Altenurg Thurin Hasag Lagern, w 1944 r.

 

Wawrzyniak Janina, córka Jana i Marianny, ur. 27.12.1927 r. w Kruszwicy. Przeżyła roboty przymusowe, zatrudniona w rolnictwie w Kruszwicy od 01.1940 do 12.1943 r.

 

Wieczorkiewicz Aniela, córka Jana i Marianny, ur. 25.03.1930 r. w Kruszwicy. Przeżyła roboty przymusowe, zatrudniona w rolnictwie = pracodawca Hans Schneider, miejsce pracy Sławsko Wielkie 03.1944-01.1945 r. 

 

Wiśniewski Johan, syn Józefa, nazwisko panieńskie matki Herman; ur. 09.05.1912 r. w Kruszwicy. Jeniec wojenny, wzięty do niewoli w Lemberg. Bral udział w walkach Kampanii wrześniowej 1939 r. przydział wojskowy: 4. Reit. Reg. 4. Szw. Stopień wojskowy Untoffiz. Data wzięcia do niewoli 19.09.1939 r. Figuruje na stanie obozu Stalag V C. Miejsce osadzenia Wildberg, nr jeniecki 6761. Zwolniony 07.08.1940 r.  

 

Witczak Zofia z domu Stanisławska, córka Jana i Stanisława, ur. 26.03.1928 r. w Kruszwicy, powiat inowrocławski. Przed wojną mieszkała w Kruszwicy. Robotnik przymusowy w C.A. Kneifftabakfabrik GA Hanewacker Nordhausen Niemcy od 1943 do 1945 r. przeżyła.

 

Wojciechowski Alfons, syn Kazimierza i Marii, ur. 30.01.1932 r. w Kruszwicy. Robotnik przymusowy zatrudniony w Kobylnikach pow. inowrocławski, od 05.1941 do 10.1941 r.

 

Wojcieszek Halina, córka Józefa i Marii ur. 23.10.1929 r. w Kruszwicy. Robotnik przymusowy, zatrudniona w rolnictwie w Kruszwicy od 07.1943 do 09.1943 r.  

 

Wójciński Bronisław, syn Kazimierza i Bronisławy, ur. 01.12.1913 r. w Kruszwicy, zm. 17.12.2004 r. Uczestnik Kampanii wrześniowej 1939 r. Dostał się do niewoli 1939 r. osadzony w Stalag IXA. Zatrudniony w rolnictwie w Pfaffenrod Niemcy od 1940 do 1945 r.

 

Wylegała Waleria, córka Jana i Elżbiety, ur. 05.06.1928 r. w Kruszwicy. Przeżyła roboty przymusowe, zatrudniona w rolnictwie w Marunowie, powiat Czarnków od 03.1940 do 06.1944 r.

 

Zalewski Kazimierz, syn Jana i Katarzyny, ur. 17.01.1930 r. w Kruszwicy. Przeżył roboty przymusowe, zatrudniony przez Paula Proesdorfa w Kruszwicy od 07.1943 do 01.1945 r.

 

Zblewska Zofia z domu Pawlak, córka Jana i Franciszki, ur. 10.12.1918 r. w Kruszwicy. Przeżyła rooty przymusowe w Soest Niemcy od 06.1940 do 01.1945 r.

 

Ziemba Zofia z domu Lewicka, córka Józefa i Michaliny, ur. 06.05.1919 r. w Kruszwicy. Przeżyła roboty przymusowe w Bremen od 1941 do 1944 r.  

 

Żyła Marianna z domu Jaworska, córka Jana i Wiktorii ur. 19.07.1923 r. w Kruszwicy zm. 09.04.1999 r. Przeżyła roboty przymusowe, zatrudniona w rolnictwie w Ribnitz od 02.1941 do 05.1945 r.

 

Opracowanie Bartłomiej Grabowski, źródła archiwum:

Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie, Archiwum Państwowe w Szczecinie

Fundacja Polsko-Niemiecka Pojednanie

Instytut Pamięci Narodowej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych

Polski Czerwony Krzyż

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach w Opolu

Państwowe Muzeum Oświęcim Brzezinka

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz