Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa już działa w naszym województwie

W kujawsko-pomorskim zaczyna działać krajowa krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Najważniejsze informacje dotyczące jej funkcjonowania podczas konferencji prasowej przedstawili wojewoda kujawsko-pomorski  Mikołaj Bogdanowicz oraz Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała.

 

 

 

 

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa.

Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.

-Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach: informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych, informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie: bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.; w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu oraz informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji-informuje Monika Chlebicz rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń, jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

{youtube}v=edyLquMJp1c{/youtube}

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz