Kobylniki: Świetlicę będzie można wynająć

Zmiany w świetlicy w Kobylnikach. Według nowego zarządzenia placówka będzie mogła być wynajmowana.

 

Po interpelacji radnego Andrzeja Michalaka placówka w Kobylnikach dołączy do pozostałych świetlic na terenie gminy Kruszwica, które mogą być wynajmowane. Do tej pory taka możliwość była zablokowana i tłumaczona  przepisami prawnymi. Świetlica powstała bowiem przy wykorzystaniu środków unijnych. We wniosku o przyznanie pomocy, jaki gmina Kruszwica złożyła przy ubieganiu się o środki finansowe na budowę świetlicy, nie została przewidziana możliwość jej wynajmowania.

Jak udało się nam dowiedzieć, gmina Kruszwica wystosowała pismo do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o wyrażenie zgody na wynajem placówki przez mieszkańców na organizowane przez nich imprezy okolicznościowe.

-W piśmie o zajęcie stanowiska, przedstawiono Instytucji Wdrażające obliczoną na podstawie zsumowania wszystkich kosztów eksploatacyjnych wynikających z użytkowania budynku, wartość bieżącą netto dla zrealizowanej inwestycji.Prośbę dodatkowo umotywowano tym, że wynajem przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu oraz tym, że wynajem budynku świetlicy na spotkania okolicznościowe mieszkańców zwiększyłby zakres możliwości jej użytkowania-informuje Joanna Dzikowska z Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.

W odpowiedzi Urząd Marszałkowski poinformował, że "przyjął do wiadomości zaktualizowane obliczenie wartości bieżącej netto, z którego wynika, że operacja nie generuje znaczącego dochodu netto".

-Jednocześnie poinformował, że zgodnie z zawartą umową Beneficjent, a więc Gmina Kruszwica zobowiązana jest do zachowania postanowień zawartej umowy przez okres 7 lat od dnia przyznania pomocy-dodaje rozmówca.

Na podstawie odpowiedzi Urzędu Marszałkowskiego zostało wydane zarządzenie burmistrza, w którym określono stawkę czynszu za wynajem świetlicy. Kobylniki znalazły się w trzeciej grupie stawek. Koszty wynajmu budynku wyniosą zatem 121,95 złotych netto za każdą rozpoczętą dobę.

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz