Jutro sesja Rady Miejskiej. Zobacz o czym będą dyskutować radni [PLAN OBRAD]

29 września o godzinie 14:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Niepodległości odbędą się obrady XXIV sesji Rady Miejskiej. Zobacz o czym dyskutować będą radni.

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie  obrad  XXIV sesji  i stwierdzenie  quorum.

2.  Wybór  sekretarza  obrad- podjęcie uchwały.

3.  Przyjęcie  protokółu  z  obrad  XXIII sesji- podjęcie  uchwały.

4. Informacja  Przewodniczących  komisji o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja  Burmistrza Kruszwicy o pracy w okresie  międzysesyjnym.

6. Odpowiedzi  Burmistrza  na interpelacje i wnioski złożone w trakcie XXIII sesji.

7. Składanie  interpelacji  i  zapytań.

8. Składanie  wniosków i zapytań przez Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.

9. Funkcjonowanie MG Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy.

10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszwica za I półrocze 2016 roku.

11. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszwica 

za I półrocze 2016 roku.

12. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku samorządowych instytucji kultury:

- Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy,

- Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy.

13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie zmian w  budżecie  Gminy  Kruszwica  na rok 2016.

14. Podjęcie   uchwały  w  sprawie  zmian  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Gminy   

      Kruszwica  na  lata  2016-2023.

15. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na przejęcie  na rzecz Gminy  Kruszwica  mienia Skarbu Państwa.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Zamknięcie obrad sesji.

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz