Wybory w OSP: Marek Rimer prezesem. Komendantem gminnym Mieczysław Musiałowski

Pod koniec czerwca zorganizowano zjazd delegatów kruszwickich jednostek straży pożarnej oraz przedstawicieli wszystkich lokalnych Ochotniczych Straży Pożarnych. Spotkanie miało charakter wyborczy.

 

 

 

Podczas spotkania podsumowano pięcioletnią kadencję ustępującego zarządu. Dotychczasowy  prezes  dh Marek  Rimer  w  swoim  wystąpieniu  podziękował  członkom  ustępującego  zarządu.   Następnie  uchwałą  zatwierdzono  nowy  zarząd  oddziału  związku.  W  nowy  skład  zarządu  Oddziału  Miejsko- Gminnego  Związku  OSP RP  powołani  zostali  przedstawiciele  wszystkich  jednostek  OSP  wybrani  na  walnych  zebraniach w  OSP.  Zostali  powołani:  

Marek Rimer, Jerzy Stanny, Zenon Gralak, Mieczysław Musiałowski, Jarosław Kaczmarek, Mirosław Marciński, Krzysztof Nawrotek, Łukasz Pomianowski, Mirosław Lewandowski, Ryszard Barciński, Rafał Błaszak, Bartłomiej Buczkowski, Łukasz Fiderek, Piotr Fołda, Ryszard Gałęzewski, Dawid Kaczalski, Bolesław Kanarek, Ireneusz Kaźmierczak, Janusz Kowalski, Jerzy Kujawa, Dariusz Kurzawa, Maciej Mazurczak, Maria Pańka, Marek Pogorzały, Andrzej Pokorski, Lech Springer, Radosław Wawrzyniak, Krzysztof Wiśniewski, Zdzisław Wojciechowski, Jerzy Woźniak oraz  Jacek Kaczmarek i Lesław Tarnowski.

Spośród  tych  32 druhów  wybrano  ścisły 9 osobowy skład  prezydium  zarządu  i  przydzielono  funkcje.  Prezes  -  Marek Rimer, wiceprezes - Jerzy Stanny,  wiceprezes -  Zenon Gralak, komendant gminny - Mieczysław Musiałowski,  sekretarz - Jarosław Kaczmarek, skarbnik - Mirosław Marciński, członek - Krzysztof Nawrotek,  członek - Łukasz Pomianowski,  członek -  Mirosław Lewandowski.

Do  Komisji  Rewizyjnej  ZOMG ZOSP RP  strażacy  wybrali:  Mirosława  Kicińskiego,  Rafała  Błaszaka  i  Krzysztofa  Wacha.

Za  kilka  miesięcy  odbędzie  się  Zjazd  oddziału  powiatowego  (wyższego  szczebla).  Przedstawiciele  i  delegaci  kruszwickich  strażaków  muszą  być  na  nim  obecni.  Wybrani  na  przedstawiciela  oddziału MG OSP RP w  Kruszwicy  do  zarządu  oddziału  powiatowego  zostali:  Jarosław Kaczmarek, Mirosław Marciński, Marek Rimer, Jerzy Stanny,  Dawid Kaczalski, Krzysztof  Nawrotek.

Wybrani  na  delegata  na  Zjazd Oddziału  Powiatowego  Związku  OSP RP  zostali:   Dariusz Kurzawa ,  Andrzej Gralak,  Lech Springer,  Krzysztof Tylisz,  Krzysztof Wach,  Andrzej Kowalski. Zarząd  Oddziału  Miejsko- Gminnego  Związku  OSP RP  w  Kruszwicy  koordynuje  działania  16  jednostek Ochotniczej  Straży  Pożarnej. Kadencja zarządu trwa  5  lat.

 

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz