Zasady publikacji nadesłanych materiałów [REGULAMIN]

Warunki publikacji materiałów nadsyłanych

 

 

 

1.Każdy może przesłać do redakcji artykuł. 

2.Wysłanie do redakcji tekstu lub zdjęć do publikacji jest równoważne z oświadczeniem, że autor posiada pełne prawa autorskie do tekstu, oraz że wyraża zgodę na publikację materiału.

3.Materiały należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: to@mojakruszwica.pl lub bohonosmojakruszwica@interia.pl. Teksty powinny być podpisane z imienia i nazwiska.

4.Każdy tekst przechodzi procedurę oczekiwania. Zwykle trwa ona maksymalnie do 48h. W razie braku publikacji odsyłamy autorowi informację o przyczynie odrzucenia tekstu.

5. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania oraz opracowania redakcyjnego tekstów  zaakceptowanych.

6. Za publikacje nie są wypłacane honoraria autorskie.

7. Ghostwriting i plagiatorstwo są przejawem nierzetelności  i wszystkie wykryte ich przypadki będą dokumentowane i demaskowane.

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz