28 kwietnia obrady sesji Rady Miejskiej. [Zobacz porządek obrad]

Na 28 kwietnia zaplanowano kolejne obrady sesji Rady Miejskiej. Tym razem posiedzenie odbędzie się w sali OSP przy ul. Niepodległości o godzinie 14:00.

 

1.Otwarcie obrad XX sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wybór sekretarza obrad- podjęcie uchwały.

3.Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji -podjęcie uchwały.

4.Informacja Przewodniczących komisji o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.

5.Informacja Burmistrza Kruszwicy o pracy w okresie międzysesyjnym.

6.Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i wnioski złożone w trakcie XIX sesji.

7. Składanie interpelacji i zapytań.

8. Składanie wniosków i zapytań przez Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.

9.Analiza stanu dróg i chodników po okresie zimowym oraz przedstawienie harmonogramu rzeczowo- finansowego i terminów napraw.

10.Informacja o otrzymanych w roku 2015 dofinansowaniach programów z Unii Europejskiej, Urzędu Marszałkowskiego i innych źródeł, bieżącej realizacji inwestycji oraz zamiarach na 2016 rok.

11.Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Kruszwica.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2016.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruszwica na lata 2016-2023.

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach w 2016 r. na 

prace konserwatorskie - wymiana dachu (bez wieży) z robotami towarzyszącymi Kościoła parafialnego p.w. św. Marka Ewangelisty

w Polanowicach wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/1683.

15.Wolne wnioski i zapytania.

16.Zamknięcie obrad sesji.

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz