XVIII sesja Rady Miejskiej [PROGRAM]

Obrady  XVIII sesji  Rady  Miejskiej  w Kruszwicy odbędą się 31 marca 2016r.  o godz. 14:00  w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy  ul. Niepodległości w Kruszwicy.Zobacz proponowany porządek obrad.

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie  obrad  XVIII sesji  i stwierdzenie  quorum.

2.  Wybór  sekretarza  obrad- podjęcie uchwały.

3.  Przyjęcie  protokółu  z  obrad  XVII sesji- podjęcie  uchwały.

4. Informacja  Przewodniczących  komisji o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja  Burmistrza Kruszwicy o pracy w okresie  międzysesyjnym.

6. Odpowiedzi  Burmistrza  na interpelacje i wnioski złożone w trakcie XVII sesji.

7. Składanie  interpelacji  i  zapytań.

8. Składanie  wniosków i zapytań przez Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kruszwica, przyznania każdemu kryterium  liczby punktów oraz niezbędnych dokumentów potwierdzających kryteria.

10. Podjęcie uchwały  w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kruszwica na rok 2016.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Kruszwica działalności w zakresie ochrony przed  bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,  grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kruszwica przy ulicach Radziejowskiej i Grodzkiej.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie obrad sesji.

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz